Cultuur

Directeur Dollard College na 43 jaar met pensioen

- advertentie -

Winschoten – Directeur Dineke Staalstra gaat na 43 jaar bij het Dollard College met pensioen: ‘Ik kan terugkijken op fijne jaren, met leerlingen die zich bewust zijn van hun kansen en werken aan hun eigen toekomst.’

- advertentie -

Drieënveertig jaar lang was Dineke Staalstra werkzaam bij het Dollard College. Ze begon als docent biologie en natuur- en scheikunde en later werd ze vestigingsdirecteur. Niet van één, maar van meerdere vestigingen van het Dollard College. Nu gaat ze met pre-pensioen en geeft ze het stokje over aan haar opvolgers.

Opleiding
Direct na de middelbare school, maakte Staalstra de keuze om in het onderwijs te willen werken: ‘De natuurwetenschappen hadden mijn interesse.’ Ze ging voor de N-21 opleiding aan Nieuw Rollecate in Deventer. Daar woonde ze destijds een jaar intern in een meisjesinternaat. ‘Helemaal super als je uit den vreemde komt.’ aldus Dineke. Na dat jaar volgde er een half jaar stages in verschillende bedrijven, waarna de studie verder werd voltooid in Deventer.

Werken in het onderwijs
‘Toen ik aan de studie ging heb ik niet beseft dat het vinden van werk in die tijd heel moeilijk was.’ geeft Staalstra toe. Toch was haar eerste sollicitatie direct raak; ze werd docent natuurkunde aan de Dr. Martin Luther King Mavo in Oost-Groningen. Dit was een gemeentelijke school die onder leiding van Jannes Smid aan vernieuwende onderwijs projecten deelnam. ‘De drive die je als docent hebt is toch altijd het contact met de leerling en de ontwikkeling van de leerling. De VO tijd is voor de leerling heel belangrijk. Je fijn en veilig voelen op een school is dan ook de belangrijkste taak van een school. Pas als een leerling dat gevoel heeft, dan is hij/zij in staat om te leren.’ aldus Staalstra.

Staalstra kreeg destijds de mogelijkheid om samen met een vrouwelijke collega deel te nemen aan een scholingsstimuleringsmaatregel: hoe krijgen we vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. ‘Deze landelijke scholing zorgde niet alleen voor kennis in het leidinggeven, maar er ontstond ook een netwerk waar ik tot op heden nog steeds aan deelneem.’ In 2002 nam Dineke het stokje van haar voorganger Eise Schulting over en bouwde ze haar lesgevende taak af. ‘Ik kijk tot op heden heel tevreden terug op dat deel van mijn loopbaan.’ Ze werd directeur van vestiging Bellingwolde van het Dollard College, later volgden ook vestiging Woldendorp (2013-2017) en Praktijkschool Bovenburen. ‘Als leidinggevende wil ik mijn collega’s in hun kracht zetten, hun kennis en kunde benutten en vergroten. Het is inspirerend om te zien hoe onderwijsontwikkelingen vorm krijgen en hoe medewerkers daar de schouders onder willen zetten.’

Modern onderwijsconcept Kunskapsskolan
Vestiging Bellingwolde is vier jaar geleden gestart met het Zweedse onderwijsconcept ‘Kunskapsskolan’, een vorm van doelgericht onderwijs waarbij leerlingen zelf hun doelen leren stellen en die ten uitvoer brengen. Dit schooljaar neemt de eerste groep leerlingen, die volledig Kunskapsskolan onderwijs hebben gevolgd, hun diploma in ontvangst. ‘Onze leerlingen hebben het heel erg goed gedaan. Als team en als directie ben je dan heel erg blij, immers datgene waar je in gelooft blijkt dus te werken.’ aldus Staalstra.

Gezamenlijke onderwijsvisie en kansrijk onderwijs in Bellingwolde
Op initiatief van de Gemeente Westerwolde overleggen de scholen voor PO en VO in Bellingwolde met elkaar of zij een gezamenlijke visie over onderwijs kunnen gaan vormgeven voor nu en in de toekomst. De eerste voorbereidende gesprekken zijn gaande, een boeiend proces, waarin de afzonderlijk scholen met hun besturen hun eigen ideeën naar voren brengen. ‘Als school voor VO vinden wij het erg belangrijk dat er kansrijk onderwijs in Bellingwolde blijft en daarbij lijkt de stap om dit samen met de PO scholen vorm te geven voor de hand liggend. De jeugd van het dorp Bellingwolde verdient het om in een mooie setting het onderwijs te volgen.’

Pre-pensioen
Per 1 augustus 2021 stopt Dineke Staalstra haar baan. ‘Ik laat mijn beide scholen, Bellingwolde en Praktijkschool Bovenburen, over aan mijn opvolgers.’ Harko Barla, ook directeur van Dollard College Pekela, neemt het stokje in Bellingwolde over. Samen met Ellie Wind, de huidige afdelingsleider van de vestiging, vormen zij de nieuwe schoolleiding. Op de Praktijkschool Bovenburen is er een nieuwe vestigingsdirecteur benoemd. Zijn naam is Arne-Jan Bugel. ‘Hij is geboren Scheemder en kent het onderwijs vanuit meerdere rollen. Hij heeft er vreselijk veel zin in en het team van collega’s zal hem zeker goed op weg helpen op zijn nieuwe vestiging.’

- advertentie -

 

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button