Regionaal nieuws

Kanonschot markeert afronding projecten Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall

- advertentie -

Termunten –  Op vrijdag 17 september is de afronding van de projecten Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall gevierd bij het vernieuwde Bezoekerscentrum Dollard van Het Groninger Landschap. Hoewel de projecten al in 2020 werden afgerond stond de coronapandemie een eerdere officiële opening in de weg.

- advertentie -

Met een niet van echt te onderscheiden kanonschot vanaf de bunkers Fiemel opende gedeputeerde Henk Staghouwer het bijzondere natuurgebied bij Termunten. Het schot symboliseerde de strijd die hier altijd is gevoerd: tegen het water, om de natuur en in meerdere oorlogen.

Eems-Dollard 2050 en Natuurherstel Polder Breebaart
Natuurherstel Polder Breebaart is een van de projecten in het programma Eems-Dollard 2050, een programma waarin overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samenwerken aan versterking van de natuur, economie en leefbaarheid in een uniek natuurgebied. Daarbij worden drie doelen nagestreefd: minder troebel water, meer leefgebieden voor planten en dieren en een kustgebied dat bestand is tegen klimaatveranderingen.

Natuurherstel Polder Breebaart
In het project Natuurherstel Polder Breebaart is het teveel aan slib uit de polder gezogen en naar de kleirijperij getransporteerd. Het slib wordt hier omgezet in klei en als grondstof gebruikt voor een brede, groene Dollarddijk. Daarnaast zijn een rieteiland en een vogelbroedeiland aangelegd. Om het gebied voor bezoekers beter te ontsluiten zijn een aantal recreatieve voorzieningen toegevoegd en verbeterd, zoals een rolstoeltoegankelijk wandelpad en vogelkijkhut.

Atlantikwall
De twee Duitse bunkers nabij de Punt van Reide behoorden tot de Atlantikwall, de ruim 6.000 km lange Duitse verdedigingslinie langs de hele westkust van Europa. Sinds 2017 zijn de bunkers in bezit van Het Groninger Landschap. In project Atlantikwall hebben de bunkers een nieuwe functie gekregen. De munitiebunker is ingericht als overnachtingsplek voor vleermuizen en de geschutstelling is ingericht met een expositie in woord en beeld. Bovenop deze geschutstelling is een replica van het luchtafweergeschut geplaatst. Samen met negen andere opgeknapte militaire erfgoed-locaties langs de Nederlandse kust zijn de bunkers bij Fiemel onderdeel van de verhaallijn Atlantikwall in het Waddengebied dat mogelijk gemaakt is door het Waddenfonds.

De Dollard en Bezoekerscentrum Dollard
De Dollard is altijd een strijdtoneel geweest: de eeuwenoude strijd van de mens tegen het water, de strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog, en de strijd om de unieke Dollard-natuur te behouden en te herstellen. Het vernieuwde bezoekerscentrum Dollard is de toegangspoort om dit strijdtoneel te ontdekken.

De projecten Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall zijn mogelijk gemaakt door:
Waddenfonds, Provincie Groningen, Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vattenfall N.V. en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button