Politiek

Factor 2020 doet niet mee aan verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022

- advertentie -

Oldambt – Op woensdag 16 maart 2022 kunnen de inwoners van de gemeente Oldambt hun stem uitbrengen en daarmee hun volksvertegenwoordiger kiezen voor de periode 2022-2026. Het is aan de nieuwe raadsleden en coalitie om met een toekomstbestendige stijl van lokaal bestuur het vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen en verder te versterken.

- advertentie -

Dus op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar helaas zonder Factor2020. Hopelijk mét de idealen, mét de betrokkenheid en mét het enthousiasme dat de leden van het factorberaad van Factor2020 met elkaar verbinden. Soms moet je stoppen om verder te komen en elk einde is ook een nieuw begin. Zo voelt het ook voor de leden van het factorberaad van Factor2020. Naast terugkijken op de kortstondige politieke beweging kan ook de blik op vooruit.

Vanaf de zomer van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 is er in de Corona-periode achter de schermen heel erg hard gewerkt aan de oprichting en inrichting van een nieuwe politieke beweging. Via diverse kanalen is er aandacht gevraagd voor een andere invulling van lokale politiek en zijn inwoners uitgenodigd om mee te denken en politiek actief te worden. De oproep in de Oldambtster van maart en oproepen via diverse andere kanalen heeft tot een aantal enthousiaste reacties geleid.

Om alle functies bij een politieke partij te vervullen, van bestuurlijk tot politiek, van coördinerende vrijwilligerstaken tot incidentele hand-en-spandiensten, is een grote groep actieve en betrokken enthousiastelingen nodig. Alhoewel het factorberaad goed gevuld is geraakt, is het ons niet gelukt om een kandidatenlijst samen te stellen met voldoende kwaliteit, ervaring en diversiteit. Ook is het niet gelukt om ervaren bestuurders te vinden die bereid zijn om samen een stabiel bestuur van een nieuwe politieke partij te vormen én zich voor minstens vier jaar willen verbinden.

Dit betekent dat ik naast mijn politieke rol als volksvertegenwoordiger ook in de organisatie nadrukkelijk zichtbaar en actief zou moeten zijn. Na een aantal operaties en revalidatie heb ik vanwege mijn gezondheid het afgelopen jaar een stapje terug moeten doen. Dit zet tot nadenken en ik heb de afgelopen zomer besloten om na de huidige raadsperiode definitief te stoppen in de Oldambtster politiek.

Naast de persoonlijke gesprekken die ik heb gehad met de betrokkenen bij Factor2020, wil ik langs deze weg ook alle enthousiaste en betrokken inwoners hartelijk bedanken voor het spreekwoordelijke steentje dat zij het afgelopen jaar in welke vorm dan ook hebben bijgedragen. Het heeft in ieder geval bijgedragen aan een grotere politieke bewustwording bij een deel van de inwoners van onze mooie gemeente!

- advertentie -

Het resterende halfjaar zal ik in de gemeenteraad met de meest mogelijke betrokkenheid en energie bestuurlijk Oldambt de spiegel voor blijven houden. Tot de laatste raadsvergadering zal hierbij de inbreng vanuit het factorberaad leidend zijn, want ook in de laatste raadsvergaderingen blijf ik opkomen voor de belangen van álle inwoners van het Oldambt. Alles met de bedoeling om het Oldambt duurzamer en kansrijker achter te laten voor de volgende generaties.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button