Gemeente

Gemeente: “Samen werken aan de binnenstad van de toekomst”

- advertentie -

Winschoten – De raad van Oldambt is vandaag geïnformeerd over het voornemen om alle ontwikkelingen in de binnenstad van Winschoten te bundelen en vast te leggen in een Ambitiedocument. Na het succesvolle Actieprogramma in 2013 waarbij enorm is geïnvesteerd in het herinrichten en compacter maken van het centrum, dienen zich nu nieuwe kansen aan.

- advertentie -

Wethouder Erich Wünker licht toe: “De economie en woningmarkt trekken aan en Blauwestad zit in de lift. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, maar we realiseren ons ook dat dat vraagt, onder andere van onze binnenstad, om mee bewegen met deze ontwikkelingen. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een relatief ruim winkelaanbod in combinatie met veel leegstand. Trends zoals thuiswinkelen en niet te vergeten de coronapandemie, treffen onze binnenstad. We willen de St. Lucas locatie toekomstbestendig ontwikkelen, net als de Poort van Winschoten.”

Wünker: “Het Programma Wonen geeft ruimte om nieuwe huizen te bouwen in de binnenstad. En dan hebben we nog de rotte kiezen zoals de afgebrande panden in de Langestraat en de Blaauwlocatie, waarover we met de eigenaren in gesprek zijn. Alle reden dus om na te denken over de toekomst en vooral over hoe we de ontwikkelingen in samenhang kunnen oppakken. We vinden het belangrijk dat we op locatieniveau nu geen dingen doen die straks niet goed in het geheel blijken te passen. Je kan het tenslotte maar één keer goed doen.”

Werken aan een nieuw Ambitiedocument
In het Ambitiedocument 2030 komt een actieagenda voor de komende 10 jaar en een vooruitblik op de periode na 2030. Dat betekent feitelijk een vervolg op het Actieprogramma Binnenstad uit 2013. “We beginnen nadrukkelijk niet opnieuw. We gebruiken de goede elementen die we met elkaar ontwikkeld hebben. En we doen het niet alleen. We pakken dit breed op, samen met inwoners, ondernemers en de provincie,” aldus de wethouder.

Het Programma Wonen, de Poort van Winschoten en de herontwikkeling van de St. Lucas locatie zijn onderdeel van het nieuwe programma voor de binnenstad. Dat geldt ook voor de Detailhandelsvisie, die dit najaar ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Zo kan de Stimuleringsregeling voor de verbetering van het commerciële vastgoed in de binnenstad, alvast in gang worden gezet. Andere onderwerpen uit de Detailhandelsvisie, zoals de gewenste toekomstige detailhandelsstructuur, inclusief de rol van bijvoorbeeld het Lucasterrein, krijgen een plek in het Ambitiedocument.

Vervolg
In november spreekt het college met de raad over de kaders voor het Ambitiedocument. De komende periode wordt alvast verder in kaart gebracht hoe inwoners, bezoekers en ondernemers tegen onze toekomstige binnenstad aankijken. Verder is het idee om te gaan werken met een adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbenden in de binnenstad.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button