Algemeen

Afhandeling van mogelijke schades door zoutwinning

- advertentie -

Oldambt – Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben aan hun woning of gebouw door bodembeweging als gevolg van zoutwinning hier melding van doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade.

- advertentie -

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met Nederlandse zoutbedrijven om woningeigenaren en kleine bedrijven met mogelijke schade aan hun woning of pand door bodembeweging als gevolg van zoutwinning te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

Hoe werkt het?
– Woningeigenaren en kleine bedrijven kunnen mogelijke schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade. De schademelder kan voor het aanmelden van de schade met de postcodechecker op de website van de Commissie Mijnbouwschade kijken waar de schademelding kan worden ingediend.

– De Commissie Mijnbouwschade onderzoekt de oorzaak en de omvang van de schade. Daarbij kan een onafhankelijk deskundige naar het gebouw of de woning gestuurd worden om de schade op te laten nemen.

– Op basis van het onderzoek wordt een conceptadvies opgesteld. De schademelder en de mijnbouwonderneming kunnen hierop reageren met een zienswijze.

– Na beoordeling van eventuele zienswijzen komt de Commissie Mijnbouwschade met een definitief advies.

- advertentie -

– Als de Commissie Mijnbouwschade oordeelt dat het zoutbedrijf een schadebedrag moet vergoeden, en de schademelder het advies accepteert, moet het zoutbedrijf het schadebedrag binnen twee maanden uitbetalen. Aan de afhandeling van schades door de Commissie Mijnbouwschade zijn geen kosten verbonden.

- advertentie - 

In gesprek met het zoutbedrijf
In de gebieden waar zoutbedrijven Frisia en Nobian actief zijn, krijgen schademelders de mogelijkheid om – voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling door de Commissie Mijnbouwschade – in gesprek te treden met het zoutbedrijf om te kijken of er op informele wijze overeenstemming kan worden bereikt over de afhandeling van de schade. Dit kan gunstig zijn, omdat de schademelding op deze manier sneller en eenvoudiger kan worden afgehandeld. De schademelder kan zich zonder bijkomende kosten laten bijstaan door een onafhankelijke procesbegeleider. Het staat de schademelder vrij om van deze mogelijkheid af te zien of deze informele schadeafhandeling wanneer gewenst te beëindigen.

Bevoegdheid Commissie Mijnbouwschade
De Commissie Mijnbouwschade adviseert alleen over mogelijke schades van woningeigenaren of kleine bedrijven aan woningen of gebouwen door bodembeweging als gevolg van zoutwinning. Heeft u mogelijk andere schade door zoutwinning of bent u geen woningeigenaar of klein bedrijf? Dan kunt u hiervan melding doen bij het bedrijf dat in uw omgeving zout wint.

Lees ook: PvdD, PvhN en PvdA eisen aandacht voor de gevaren van zoutwinning

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button