Politiek

Gemeentebelangen Oldambt: ‘Toegankelijkheid begroting Oldambt moet fundamenteel anders’

- advertentie -

Oldambt – Deze week neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit over de begroting 2022. Gemeentebelangen Oldambt vindt dat de toegankelijkheid van de begroting beter moet.

- advertentie -

Toegankelijkheid begroting
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,Wij vinden het belangrijk dat een begroting leesbaar en begrijpelijk is. Niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen. Daarnaast moet de begroting duidelijk maken welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd en hoe deze effecten worden vertaald naar specifieke en meetbare acties van het college. Hier schort het in Oldambt aan. Aan de toegankelijkheid van de begroting moet wat ons betreft fundamenteel worden gesleuteld.”

Klein licht zijn ongenoegen toe aan de hand van een voorbeeld. ,,In de begroting staat het volgende over duurzame inzetbaarheid van het personeel: ‘Interne mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, enzovoorts worden op elkaar afgestemd en door medewerkers als integraal beleefd en bijdragend aan hun eigen ontwikkeling en de doelen van de afdeling en organisatie’. Volgens mij is er niemand die snapt wat hier staat en wat men precies van plan is te gaan doen. Dit moet anders.”

Toezegging college
Klein wil in de begrotingsvergadering een toezegging van het college dat voor de begroting van 2023 voor een vorm wordt gekozen die recht doet aan de sturende taak van de raad en tot een beter leesbare begroting leidt. Klein: ,,Omdat de begroting een product van de raad is, wil ik dat het college alle raadsfracties hier vroegtijdig bij betrekt.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button