Politiek

“De dolgedraaide Oldambtster politiek”

Oldambt – Op 15 november plaatste het Dagblad van het Noorden een opiniestuk van Albert Kuiper, kandidaat-raadslid namens Gemeentebelangen Oldambt.

- advertentie - 

In dat stuk bekritiseerde Kuiper de houding van een deel van de Oldambtster politiek, die tijdens de onlangs gehouden begrotingsvergadering niet wilde meewerken aan bezuinigingen en lastenverzwaringen voor het komende jaar. De Bond van Oldambtster Belastingbetalers (BOB) vond het een merkwaardig verhaal en heeft als reactie een artikel op de BOB-site geplaatst. Dit is een beknopte samenvatting van dat artikel.

Voorgeschiedenis
Begin september 2019 maakte de SP bekend niet langer deel te willen uitmaken van de coalitie bestaande uit PvdA, PvhN, SP en VVD, die vanaf 2018 de gemeente bestuurde. Aangezien het niet mogelijk bleek de SP te vervangen, werd een “list” verzonnen, namelijk de oppositie mee laten “regeren” onder het mom van “zware tijden, dus samen de schouders er onder”. Dat tijdelijke samenwerkingsverband werd “Halte 7″ genoemd en bestaat uit de coalitiepartijen PvdA, PvhN, VVD en oppositie CDA, CU, D66, GemeenteBelangen.

De doelstellingen zijn in een document uitgewerkt met prachtige, nietszeggende blabla. Een paar voorbeelden.

Citaat 1
” We zetten een heldere koers uit. Er is duurzaamheid in besluitvorming.”

Citaat 2
“Het transformatieproces monitoren op integraliteit, aanpak, effecten van investeringen op de
kwaliteit en financiën.”

Citaat 3
“Ontschotting in het sociaal domein en visie en sturing op een integrale aanpak van de keten-
partners (welzijn, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt)”

Het is ongelofelijk dat een deel van de oppositie zich zo heeft laten inpakken. Als er genoeg geld is, hebben de coalitiepartijen geen boodschap aan de oppositie, maar als het slecht gaat, mag men wel komen opdraven. Hoe wil je dat eigenlijk verkopen aan de achterban bij de komende verkiezingen? Voor de kiezer wordt het zo wel erg moeilijk om een keus te maken als het onderscheidend vermogen ontbreekt.

Belangrijkste reden bezuinigingen
Dat meedenken over bezuinigingen (met een bespottelijk eufemisme “herstelplan” genoemd) klinkt mooi, maar gaat voorbij aan de belangrijkste oorzaak van het tekort aan geld, namelijk de jeugdzorg. Inmiddels hebben meerdere onderzoeken van diverse rekenkamers, zoals van de gemeente Zaanstad, en onderzoeksplatform Follow the Money aangetoond, dat het tekort vooral veroorzaakt wordt door de gebrekkige organisatie van gemeenten zelf. Is daar iets aan gedaan? Nee. Heeft iemand van de “Halte 7”-club suggesties aangedragen? Nee. De gemeente Midden-Groningen doet wel serieuze pogingen om de interne problemen aan te pakken en heeft op die manier al miljoenen bespaard onder leiding van nota bene een SP-wethouder.

Principes
Dat een deel van de oppositie (VCP, Factor2020, SP, Oldambt Actief) niet wil bezuinigen op voor hen onbespreekbare onderwerpen als WMO en Jeugdzorg, laat zien dat zij staan voor hun principes. Dat deze partijen de begroting voor 2022 daarom niet steunen, wil nog niet zeggen dat men dan maar met alternatieven moet komen. Met hun voorstellen wordt zelden iets gedaan, dus waarom daar dan veel tijd in steken. Gemakkelijk? Nee, betekent alleen dat de coalitie met andere voorstellen moet komen.

Door akkoord te gaan met een document waarin onder andere bovenstaande citaten staan, laat een groot deel van de Oldambtster politici zien, dat zij in een eigen bubbel leeft en iedere binding met de kiezer kwijt is. Uiteindelijk zijn dergelijke wereldvreemde politici een gevaar voor de lokale democratie in het algemeen en het welzijn van de burgers in bijzonder.

Link naar BOB-artikel hier: https://www.bondvanoldambtsterbelastingbetalers.nl/oldambtster-politiek-draait-door-reactie-op-ingezonden-brief-albert-kuiper/


Nu u hier toch bent... Heeft u de OldambtNu.nl app al gedownload op uw telefoon? Zo niet, lees hier meer en download hem snel!
 
- advertentie - 
- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button