Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Groen licht voor nieuwe projecten van én voor Groningers

- advertentie -

Oldambt – Een project gericht op de verdere ontwikkeling van de maakindustrie in Oost-Groningen en daarmee een stimulans voor de werkgelegenheid en perspectief voor jong talent. Jonge Groningse boeren in de provincie kunnen in het nieuwe jaar interactieve sessies volgen en aan de slag met hun dromen en ideeën voor de toekomst. Deze beide Toukomstprojecten zijn vorige week goedgekeurd door het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Verder is er groen licht voor inwoners in Midden-Groningen om zelf aan de slag te gaan met hun dorps- of wijkplan, voor één regiomarketingorganisatie voor Zuid- en Oost-Groningen én voor de uitvoering van het project Tijd voor Toekomst in de gemeente Groningen. In totaal gaat het om vijf nieuwe projecten waarvoor ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld is.

- advertentie -

Makeport Mercurius: creëren van werkgelegenheid in Oost-Groningen
Makeport Mercurius gaat zich inzetten om van de regio Oost-Groningen de maakregio van Noord-Nederland te maken. De coöperatie gaat het onderwijs en het bedrijfsleven helpen met het uitvoeren van uitdagende innovatie-opdrachten. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe productielijnen in de circulaire maakindustrie en het oplossen van innovatievraagstukken van het midden- en kleinbedrijf. Met als doel het creëren van sterkere bedrijven, waardevolle werkervaringsplekken en meer werkgelegenheid. Makeport Mercurius gaat zich richten op het ontwikkelen van talent en het bieden van een unieke broedplaats in de voormalige Philipsfabriek in Stadskanaal waar leerlingen, studenten en bedrijven de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Voor dit Toukomstproject is € 300.000 beschikbaar gesteld.

Route 2040 de route van jonge Groningse boeren
Jonge Groningse boeren hebben ideeën en dromen over hun bedrijf in 2040. Het GrAJK (Gronings Argrarisch Jongeren Kontakt) gaat ze daarbij helpen. In het programma Route 2040 gaan jonge Groningse agrariërs tijdens interactieve sessies aan de slag over hoe zij in 2040 met hun bedrijf bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Ze ontmoeten inspirerende ondernemers van binnen en buiten de agrarische sector en werken vervolgens samen innovatieve en toekomstbestendige verdienmodellen uit. De uitvoerende partij van dit project is het GrAJK. Voor dit Toukomstproject is € 200.000 beschikbaar gesteld.

Dorps- en wijkplannen in Midden-Groningen
In de 36 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen gaan inwoners zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen. Uit de gemaakte plannen komt een uitvoeringsagenda die de dorpen/wijken samen met de gemeente gaan oppakken. Er is een vast bedrag direct beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast komt er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten. Nu Nationaal Programma Groningen een bedrag van 7,5 miljoen euro voor dit project beschikbaar heeft gesteld, kan de aanpak verder uitgewerkt worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de zomer van 2022 een besluit over dit project. Vervolgens wordt er tot en met 2026 ieder jaar in een aantal dorpen en wijken gestart met het maken van een concreet plan.

Eén regiomarketingorganisatie voor Zuid- en Oost-Groningen
Vijf gemeenten (Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) en de toeristische ondernemers in Zuid- en Oost-Groningen trekken vanaf 1 januari 2022 samen op in één regiomarketingorganisatie: Stichting ZO Groningen (Zuid- en Oost-Groningen). De organisatie gaat de kracht van de regio gebruiken om, in nauwe afstemming met Marketing Groningen, meer toeristen naar Zuid- en Oost-Groningen te trekken en ze langer vast te houden. Ook wil de organisatie bijvoorbeeld meer vrijetijdsmogelijkheden opzetten voor inwoners én ervoor zorgen dat bezoekers meer uitgeven in de regio, waarmee ze de lokale economie stimuleren. De promotie richt zich op de deelgebieden Oldambt (de Graanrepubliek), Westerwolde en de Veenkoloniën. Nationaal Programma Groningen draagt in totaal € 900.000 bij aan het project, waarvan € 300.000 via het Lokaal Programma Oldambt en € 600.000 via het programma van de provincie Groningen.

Tijd voor Toekomst start op scholen in Beijum en Lewenborg
In 2022 starten elf scholen in Beijum en Lewenborg met het project Verlengde Schooldag, onderdeel van Tijd voor Toekomst. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld dat kinderen in het basisonderwijs kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én plezier te hebben. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, dat ze een eigen stem hebben en opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Alle organisaties op het gebied van jeugd uit Beijum en Lewenborg en bewoners zijn of worden betrokken bij de Verlengde Schooldag. Eerder dit jaar ontving de gemeente Groningen een bijdrage om een kwartiermaker aan te stellen en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het project. Met de € 1.654.640 die nu beschikbaar gesteld is kunnen ze daadwerkelijk van start. Scholen in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt hebben vorig jaar een bijdrage voor Tijd voor Toekomst gekregen en zijn al aan de slag.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button