Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Gemeente

Denkt u mee over de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33?

- advertentie -

Oldambt – Gemeente Oldambt heeft samen met de gemeente Midden-Groningen, Veendam en de provincie Groningen een ruimtelijk economisch perspectief geschreven voor het gebied rondom de A7 en N33. In dit perspectief staat hoe we in deze regio met de ruimte om zouden kunnen gaan. In het perspectief kijken we naar hoe (economische) kansen voor de regio gecombineerd kunnen worden met de goede eigenschappen die er al in het gebied zijn.

- advertentie -

Wat staat in het perspectief?
Heel kort omschreven bestaat het perspectief uit drie lijnen. De eerste is landschap. We willen het mooie en de karakteristieke eigenschappen behouden. De tweede lijn is mogelijkheden ontwikkelen voor het combineren van wonen en werken. De derde lijn richt zich op bedrijventerreinen. Onder andere op het opnieuw inrichten van bedrijventerreinen en ook op nieuwe terreinen ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de gemeente Oldambt?
Voor de gemeente Oldambt is in het perspectief een voorstel gedaan waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen en ook waar vooral niet. Boven de A7 wordt in het plan het landschap niet aangetast en is er geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Hier wordt ingegaan op de linten en behoud van Oldambtster boerderijen.

In het perspectief zijn twee nieuwe bedrijvenlocaties als voorstel opgenomen. Het voorstel is om in Winschoten Oost een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, langs de Rondweg. Het tweede voorstel is om onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid naar een locatie waar grote bedrijven (kavels van meer dan 20 hectare) zich zouden kunnen gaan vestigen. In het plan is hiervoor het voorstel gedaan om te onderzoeken of dit haalbaar is in Westerlee (nabij de windmolens aan de N33). Deze locaties komen in het onderzoek naar voren vanwege hun ligging en de energievoorzieningen.

En nu?
Het perspectief is een eerste versie en absoluut geen definitief plan. Het is een discussiedocument waarop iedereen kan en mag reageren. Graag zelfs! We (de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen) zien via het online platform https://www.stemvanprovinciegroningen.nl al veel reacties binnenkomen. Blijft u dit vooral doen! Ook kunt u uw mening en/of ideeën doorgeven door een e-mail te sturen naar Petra Wetterauw via p.wetterauw@provinciegroningen.nl.

Bijeenkomsten
De gemeente Oldambt organiseert een aantal bijeenkomsten in januari 2022 waar ze graag in gesprek gaat over het perspectief. Hieronder volgt een overzicht wanneer en waar de bijeenkomsten plaats vinden. Gezien de coronamaatregelen werken we met meerdere tijdsblokken en worden de bijeenkomsten in kleine groepen gehouden.

Woensdag 19 januari en donderdag 20 januari 2022
Locatie Dorpshuis De Tille in Westerlee
Bijeenkomst 1 van 16.30 tot 18.00 uur
Bijeenkomst 2 van 18.30 tot 20.00 uur en
Bijeenkomst 3 van 20.20 tot 22 uur

Woensdag 26 januari 2022
Locatie HarbourJazz Club in Winschoten
Bijeenkomst 1 van 16.30 tot 18.00 uur
Bijeenkomst 2 van 18.30 tot 20.00 uur en
Bijeenkomst 3 van 20.20 tot 22 uur

Aanmelden
Aanmelden voor één van de bijeenkomsten is mogelijk door het sturen van een e-mail naar p.wetterauw@provinciegroningen.nl of een WhatsApp via 06 527 61 695. Lukt dit niet dan kunt u zich ook aanmelden door te bellen naar het eerder genoemde mobiele nummer. De provincie Groningen ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk 13 januari 2022.

Geef bij de aanmelding s.v.p. uw naam door, uw e-mailadres en/of telefoonnummer, het aantal personen en bij welke bijeenkomst (inclusief tijdsblok) u aanwezig bent. We vragen bewust naar contactgegevens, zodat we u kunnen bereiken als we door coronamaatregelen de bijeenkomsten moeten uitstellen.

Wat doen jullie met de reacties?
De reacties die de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt en de provincie Groningen ontvangen via het online platform, via mail, tijdens (persoonlijke) gesprekken, tijdens de bijeenkomsten of op welke manier dan ook, leggen zij begin dit jaar voor aan de colleges en medio dit jaar aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Het kan dus ook betekenen dat door de ontvangen reacties het huidige perspectief fundamenteel verandert. In de gemeenteraden en in Provinciale Staten zal uiteindelijk de belangenafweging plaatsvinden.

Meer informatie via https://www.stemvanprovinciegroningen.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button