Gemeente

Inloopbijeenkomst Centrumontwikkeling Oldambt op 20 april

- advertentie -

Winschoten – Gemeente Oldambt werkt samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan een Ambitiedocument voor het centrum van Winschoten. Dit Ambitiedocument beschrijft de ambitie die we hebben voor het centrum van Oldambt voor de komende 10 jaar, met een doorkijk naar 2050.

- advertentie -

Uitnodiging inloopbijeenkomst op 20 april
Na een eerste inventarisatieronde, waarin we spraken met een brede afvaardiging van betrokkenen bij het centrum en reacties verzamelden via een online vragenlijst, zijn we nu toe aan de volgende stap.
We nodigen belangstellenden van harte uit om kennis te komen nemen van het concept Ambitiedocument en hierop te reageren. Dat kan op woensdag 20 april tussen 17.00 en 20.00 uur tijdens een inloopbijeenkomst in de Vennekerk, Venne 152 in Winschoten.

Vervolg
Na deze inloopbijeenkomst organiseren we nog een online peiling om de laatste inzichten voor te leggen aan een breder publiek. Uiteindelijk moet dat leiden tot een versie die ter bespreking en besluitvorming zal worden aangeboden aan het nieuwe college en de gemeenteraad.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button