Gemeente

Oldambt verruimt regels vrijlating giften bij bijstandsuitkering

- advertentie -

Oldambt – In afwachting van nieuwe landelijke regelgeving heeft Oldambt besloten de uitvoeringsregels met betrekking tot het vrijlaten van giften binnen de Participatiewet aan te passen. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad op 13 december 2021, is hieraan uitvoering gegeven door het college van B&W.

- advertentie -

Door het vaststellen van deze nieuwe regels is er een ruimere vrijlating van giften mogelijk voor inwoners met een bijstandsuitkering.

Maximaal € 1.200 (alleenstaanden) of € 1.700 (gezin) per jaar
Per 20 april aanstaande geldt, over een periode van 12 maanden, dat incidentele giften worden vrijgelaten tot een bedrag van € 1.200,= voor alleenstaanden. Voor gezinnen is dit tot een bedrag van € 1.700,=. Ontvangen giften worden gedurende deze periode niet tot inkomsten of vermogen gerekend. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat dit een ontmoediging vormt voor de vrijgevigheid van organisaties of personen. De vrijlating geldt ongeacht of deze gift een specifieke bestemming heeft of niet. Periodieke giften worden niet vrijgelaten.

Wethouder Gert Engelkens over de vrijlating: “We zien al jaren dat mensen met een bijstandsuitkering vaak moeite hebben om rond te komen en mee te doen. Door de regels voor het ontvangen van giften te verruimen geeft de gemeente hen meer lucht, zodat zij bijvoorbeeld eenmalig een tas boodschappen of een financiële gift kunnen krijgen van een vriend of familielid”.

Informeren van inwoners
Inwoners van Oldambt hoeven de ontvangst van giften pas te melden als deze over een periode van 12 maanden meer bedragen dan € 1.200 (alleenstaanden) of € 1.700 (gezin). Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen hierover binnenkort van de gemeente een brief met nadere informatie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button