Gemeente
Veel gelezen

Centrumontwikkeling in Winschoten een fase verder

- advertentie -

Winschoten – Gemeente Oldambt werkt aan de toekomst van het centrum in Winschoten. Doel is een levendig en toekomstbestendig centrum, méér dan koopstad. Wonen, verblijven en groen zijn ook belangrijk. Deze ambities komen in het Ambitiedocument Centrum Oldambt waarin we een actieagenda voor de komende 10 jaar maken, maar ook verder vooruitkijken naar de periode na 2030.

- advertentie -

Brede peiling
Werken aan het ambitiedocument doen we samen met alle partijen die zich betrokken voelen bij de centrumontwikkeling van Oldambt. De afgelopen periode hebben we in drie fasen gewerkt: van het ophalen tot het terugleggen van de eerste ideeën tot het toetsen van onze ambities.

We leggen nu onze ambities en ideeën voor aan het grote publiek – inwoners, ondernemers en andere betrokkenen – via een brede peiling. Mensen kunnen op drie manieren deelnemen:

  1. Via de Stem van Oldambt kunnen mensen meepraten over de voorstellen. Zij kunnen hier deelnemen aan een openbare discussie. Via de Stem van Oldambt zullen we vaker vraagstukken gaan voorleggen aan inwoners.
  2.  Via de digitale vragenlijst over het ambitiedocument kunnen mensen anoniem hun mening geven over de ideeën die daarin staan. Dit zijn op hoofdlijnen dezelfde vragen als bij de Stem van Oldambt, maar de reacties van anderen zijn hier niet te zien.
  3. Op papier via de vragenlijst in het Streekblad van 4 mei. De ingevulde vragenlijst kan worden ingeleverd op het gemeentehuis t/m 13 mei.

Vervolg
Na de zomer leggen we het ambitiedocument met alle reacties voor aan het nieuwe college en de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Wilt u meer weten over het proces en welke kant het op gaat? Kijk dan op www.gemeente-oldambt.nl/centrum.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button