Algemeen

€2,6 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning in 2021

- advertentie -

Groningen – De Commissie Bodemdaling heeft in 2021 een bedrag van € 2.629.852,- toegekend aan de
voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 362 miljoen (prijspeil 2021).

- advertentie -

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2021 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om nadelige effecten van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

In 2021 zijn 25 verzoeken om schadevergoeding gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag van € 2,6 miljoen is in hoofdzaak besteed aan het extra ophogen van de kades langs het Lauwersmeer en Reitdiep en in het Westerkwartier. Daarnaast zijn kosten vergoed voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen en het opstellen van peilbesluiten en bodemdalingsstudies.

Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van € 915 miljoen op prijspeil 2021, is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog € 459 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag van € 54 miljoen op prijspeil 2021, is thans nog € 32 miljoen beschikbaar.

Per 1 juli 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. In de praktijk betekent dit dat schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning vanaf die datum wordt afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Bodemdalingsclaims van partijen die voor 1 juli 2020 zijn toegetreden tot de Overeenkomst Groningen-NAM worden zoals voorheen afgehandeld door de Commissie Bodemdaling.

Het jaarverslag is te vinden op www.commissiebodemdaling.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button