Gemeente

College Oldambt presenteert Jaarrekening 2021

- advertentie -

Oldambt – Op haar laatste werkdag in de huidige samenstelling, presenteert het demissionair college van burgemeester en wethouders van Oldambt de Jaarrekening 2021 en de eerste Bestuursrapportage 2022 aan de gemeenteraad. Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad de financiële stukken.

- advertentie -

De Jaarrekening 2021 heeft net als vorig jaar een positief resultaat. Dat heeft te maken met enkele financiële meevallers, bijvoorbeeld door extra coronacompensatie van het Rijk, in combinatie met projecten die vanwege corona zijn uitgesteld. Van het positieve resultaat van ca. €14 miljoen wordt dan ook ruim €11 miljoen gereserveerd om de uitgestelde projecten alsnog te kunnen realiseren. Het restant van €3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Een belangrijk onderdeel van de €11 miljoen aan doorgeschoven projecten is de ruim €7 miljoen die Oldambt als centrumgemeente in 2022 ontvangt voor de regiodeal (RWLP). Dit bedrag is niet alleen voor Oldambt, maar moet de komende jaren in de regio worden ingezet op diverse projecten in het kader van de regiodeal.

Komende jaren financieel nog onzeker
Hoewel Oldambt voor het tweede jaar op rij een positief resultaat op de Jaarrekening mag noteren, is er op financieel gebied de komende jaren nog veel onzekerheid. Wethouder Erich Wünker vertelt: “Ook wij hebben te maken met hogere kosten en krapte op de arbeidsmarkt. Hoe dat de komende jaren gaat uitpakken weet niemand. Het Rijk gaat de vergoeding uit het gemeentefonds gelukkig wel verhogen voor de komende jaren, maar vanaf 2026 gaat de uitkering weer om laag.” Voorzichtigheid blijft dus geboden.

De wethouder vervolgt: “Er staan ons nog lastige keuzes te wachten. We kunnen ons het ons nu niet permitteren om bezuinigingen te laten vallen.” Daarmee doelt hij onder meer op de mogelijke sluiting van zwembad(en) en/of sporthal(len).

Invloed van corona
In de jaarrekening is duidelijk de invloed van corona zichtbaar. Veel projecten en werkzaamheden zijn uitgesteld, onder andere door uitval en ziekte van personeel van opdrachtnemers. Ook waren er problemen met de levering van materialen. Dat had bijvoorbeeld gevolgen voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en monumenten. Ook de exploitatie van de zwembaden was in verband met de pandemie heel anders dan in normale jaren. Voor de extra kosten als gevolg van de pandemie is de gemeente door het Rijk gecompenseerd. Dit bedrag viel hoger uit dan voorzien.

 Onzekere tijden
De maatschappelijke, economische en financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen ook in Oldambt merkbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de krapte en schaarste op de arbeidsmarkt, de gestegen energiekosten en de schaarste op de grondstoffenmarkt. De gevolgen hiervan voor projecten en werkzaamheden in Oldambt zijn nog niet geheel te overzien. Het Rijk heeft aangekondigd dat de vergoedingen uit het gemeentefonds worden verhoogd, maar voor de langere termijn vanaf 2026 bestaat hierover nog veel onzekerheid.

Stand van zaken herstelmaatregelen
Gezien de onzekere tijden waarin we verkeren en de groeiende lijst met noodzakelijke investeringen, is er de komende jaren financieel dus nog steeds weinig ruimte. Dat betekent dat bezuinigingen uit het herstelplan uit 2019 en begin 2020, nog steeds moeten worden uitgevoerd. In de meerjarenbegroting tot en met 2024 zij nog voor ongeveer €3,7 miljoen aan te realiseren bezuinigingen opgenomen, onder andere op sport en jeugdhulp.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button