Op stap

Kijkmiddag landbouwproject Midwolder Bouwten met toekomstgerichte boeren

- advertentie -

Midwolda – Op dinsdag 21 juni is er speciaal voor boeren uit de akkerbouwsector een kijkmiddag op de Midwolder Bouwten georganiseerd. Op dit akkergebied van 60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda loopt een zesjarige pilot natuurinclusieve landbouw. Met de pilot wordt onderzocht wat de effecten van verschillende maatregelen zijn op de bedrijfsvoering, de bodem en de aanwezige biodiversiteit.

- advertentie -

Tijdens de kijkmiddag hebben de aanwezige boeren geluisterd naar de uitkomsten van de eerste drie jaar van de pilot, die sinds 2019 loopt. Oscar Borsen, beleidsmedewerker van Het Groninger Landschap, verwelkomde de boeren in het koetshuis van de naastgelegen Ennemaborg. Hij bood een overzicht van het project en de maatregelen die er genomen zijn en nog genomen worden. Denk hierbij aan de inzet van akkerranden en verschillende mestsoorten, minimale grondbewerking en het belang van bodembiodiversiteit.

Onderzoeker Raymond Klaassen van de Rijkuniversiteit Groningen gaf op de Midwolder Bouwten een toelichting over de resultaten van de eerste drie jaar van de pilot. Hij toonde zich met name enthousiast over de grote hoeveelheid kevers die dankzij de akkerranden hun weg naar het gebied hebben gevonden. Deze kevers fungeren als een natuurlijke plaagbestrijder om de gewassen te beschermen. Zijn verwachting is dat de hoeveelheid akkervogels en roofvogels in het gebied de komende jaren nog zal toenemen. Met name roofvogels spelen een belangrijke rol als plaagbestrijder, bijvoorbeeld van muizen.

De leden van het project en de aanwezige boeren hebben na de presentaties verder gesproken over het project en de lessen die er nu mogelijk al uit kunnen worden getrokken. Later op de middag konden omwonenden en andere belangstellenden een kijkje nemen.

Midwolder Bouwten is een samenwerkingsproject tussen van Het Groninger Landschap, Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, de gebroeders Boonman, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, Provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen, LTO Noord en Rijksuniversiteit Groningen.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button