Gemeente

Nieuwe contracten voor Wmo-begeleiding

- advertentie -

Oldambt – Gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal hebben op woensdag 22 juni een prettige bijeenkomst gehad met de nieuw te contracteren aanbieders voor Wmo-begeleiding. Daarmee is er een basis gelegd voor een constructieve en langdurige samenwerking.

- advertentie -

Samenwerken met veel energie
De aanwezige aanbieders en gemeenten blikten terug op alle stappen die de laatste 1,5 jaar zijn gezet, waaronder een kort geding procedure. En ook keken zij naar de komende contractperiode en de daarin te behalen doelstellingen. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking en integrale begeleiding, toekomstbestendige begeleiding en zorg, en de transformatie die gemeenten en aanbieders daarvoor met elkaar gaan doormaken. Daarnaast was er enthousiasme over de werktafels waarin gemeenten en aanbieders ideeën verder uitwerken.

Goede overgang
Niet alle bestaande aanbieders hebben ingeschreven voor de nieuwe contractperiode. Dit betekent dat sommige inwoners naar een andere aanbieder gaan. Gemeenten en aanbieders werken in goed overleg en in hoog tempo aan deze overgang. Zij kijken naar wat geschikte plekken zijn voor elke inwoner en zorgen voor een goede overgang.

Voor een grote groep inwoners is dat in de afgelopen periode al gelukt. Voor inwoners die nog niet over zijn gestapt, geldt dat we in gesprek blijven. Met de inwoner zelf over wat passend is bij hun huidige situatie en ook met bestaande aanbieders over de overgang. Daarmee zorgen we ervoor dat iedere inwoner passende begeleiding krijgt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button