Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Toekomstplannen A7/N33-regio krijgen steeds meer vorm

- advertentie -

Westerlee – De ideeën voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom de A7/N33 zijn verder uitgewerkt op basis van de reacties die de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen ontvingen. Het perspectief beschrijft hoe de A7/N33-regio zich tot 2040 het best verder kan ontwikkelen.

- advertentie -

“Grote opgaven vragen een brede blik én de bereidheid over de eigen schaduw heen te stappen” zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse die de samenwerking tussen de 3 gemeentes en de provincie coördineerde. We hebben een kleine 2 jaar samen aan dit ruimtelijk economisch perspectief gewerkt. De inbreng van inwoners werd daarbij in een vroeg stadium gevraagd.”

Wulfse: “Dat was spannend én heel waardevol. De belangrijkste bezwaren van inwoners hebben we opgenomen en we kiezen nu voor andere oplossingen. Daarmee hopen we een nog beter en meer gedragen perspectief te bieden. Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en de provincie hebben daarmee nu een gezamenlijke koers. Beschermen én benutten, dat willen we en dat is goed voor de economie, het landschap en de leefbaarheid in onze provincie”.

Aanpassingen
Naar aanleiding van de gesprekken met de omgeving is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast en aangevuld:

– In plaats van de uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham wordt nader onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen rond Hoogezand-Sappemeer

– Er komt verder onderzoek naar mogelijkheden in de Eekerpolder voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 20 ha. De Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee zijn hiervoor niet meer in beeld.

– We onderzoeken de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Scheemda (ook wel bekend als Scheemder Hoogte).

– We kijken naar mogelijkheden voor de landbouw. Onze provincie is en blijft een landbouwprovincie.

– Het advies van de omgeving is om veel meer te investeren in zon-op-dak en meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik, in plaats van het aanleggen van zonneparken op (vruchtbare) landbouwgronden. Wij nemen dit mee in de regionale energiestrategie.

– We kijken naar de ontwikkeling van duurzame industrie/energie knooppunten om zo vraag en aanbod van energie dichter bij elkaar te krijgen. Ook dit is een punt voor de regionale energiestrategie.

– Wonen is een belangrijk thema. Vanuit inwoners komt de vraag om ook in de kleinere kernen te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. Dit komt terug bij het maken van de omgevingsvisies en woonvisies.
Vanuit de omgeving is er ook nadrukkelijk de oproep om meer aandacht te geven aan recreatie en toerisme in de regio.

Volgende stappen
Na de zomer nemen de drie gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over het ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio. Zij stellen het perspectief vast, als basis voor de omgevingsvisies.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button