Gemeente

Gemeenteraad vraagt input voor besluit over sportaccommodaties

- advertentie -

Oldambt – In juli is met de gemeenteraad voor het eerst verkennend gesproken over de voorgenomen bezuinigingen op zwembad(en) en sporthal(len). Dat heeft ertoe geleid dat er veel onrust en vragen zijn ontstaan, voordat er met betrokken partijen is gesproken.

- advertentie -

Wethouder Erich Wünker betreurt dat: “Wij vinden het heel vervelend dat dit zo is gelopen. Vooral omdat we heel goed snappen hoe dit mensen van dichtbij raakt. In de eerste plaats natuurlijk het personeel en de gebruikers van zwembad en sporthal De Hardenberg. Voor hen spijt het ons bijzonder dat zij nu in deze onzekerheid zijn beland.”

Toch is het niet klip-en-klaar, legt de wethouder uit: “Het lastige is dat we nog niet kunnen spreken over oplossingen of langere termijn vooruitzichten, omdat we nog niet precies weten hoe de besluitvorming uitpakt. Wat ik wel weet is dat we het proces zorgvuldig willen vervolgen. De afgelopen periode is er op ambtelijk niveau met allerlei personen en partijen gesproken, in de aanloop naar het collegeadvies. Daarnaast wil de raad graag de mening van inwoners horen over de voorgenomen bezuinigingen, alvorens tot besluitvorming over te gaan.”

Beeldvormende raadsbijeenkomst op 7 september
In dit bericht leest u hoe u uw mening over de voorgenomen bezuiniging op de zwembad(en) en sporthal(len) met de raad kunt delen tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 7 september. Locatie en tijdstip worden nog nader bekend gemaakt.

Waar gaat het over?
Met de sluiting van zwembad(en) en sporthal(len) wil de gemeente een noodzakelijke structurele bezuiniging van €500.000 realiseren. Hoe die bezuiniging er precies uit zal zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Het college van burgemeester en wethouders neemt eind augustus een besluit over het voorstel dat zij aan de gemeenteraad gaat doen over de invulling van de bezuiniging van €500.000 op sport. Er zijn verschillende opties om deze bezuiniging te realiseren. Sluiting van MFC De Hardenberg (zwembad en sporthal) is een van deze opties.

- advertentie -

Besluitvorming
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind september een definitief besluit neemt over de voornemens. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van dit besluit wil de gemeenteraad zoveel mogelijk mensen aan het woord laten tijdens de beeldvormende avond op woensdag 7 september.

- advertentie - 

Hoe kunt u meepraten?
– Het is mogelijk om in te spreken tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst. U krijgt dan individuele spreektijd voor de raad. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich tot en met maandag 5 september aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl.

Iedereen die zich als inspreker aanmeldt voordat het college een besluit over het raadsvoorstel heeft genomen, krijgt het raadsvoorstel ongeveer 14 dagen voor de bijeenkomst digitaal toegestuurd. Insprekers die zich later melden, kunnen op verzoek ook alsnog het raadsvoorstel digitaal toegezonden krijgen.

– Na de insprekers kan iedereen informeel in gesprek met de raadsleden.

– Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn bij de beeldvormende raadsbijeenkomst? Dan bent u uiteraard ook van harte welkom.

Vervolg
Na de beeldvormende raadsbijeenkomst vindt er nog een raadsvergadering met oordeelsvormend blok en besluitvormend blok plaats. Afhankelijk van de resultaten van 7 september kunnen er eventueel nog tussenstappen worden ingebouwd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button