Algemeen

Droogte informatie Waterschap Hunze en Aa’s

- advertentie -

Regio – “We kunnen nog steeds aan de watervraag voldoen. De neerslag van afgelopen weekend heeft daarbij geholpen. Bovendien kunnen we nog steeds water aanvoeren vanuit het IJsselmeer.” laat Waterschap Hunze en Aa’s weten.

- advertentie -

Waterpeil IJsselmeer daalt
“Hoewel de aanvoer via de grote rivieren naar het IJsselmeer uitzonderlijk laag is en het peil in het meer daalt, kunnen we nog steeds gebruik maken van het IJsselmeerwater. We voeren ¾ van de maximale hoeveelheid IJsselmeerwater aan. Daarmee kunnen we aan de watervraag in ons gebied voldoen. We verwachten dat de vraag in ons gebied de komende weken af neemt.” schrijven ze in hun bericht.

Grondwaterstand nog binnen de bandbreedte
Het neerslagtekort in het gebied ligt een stuk lager dan het landelijke tekort. De grondwaterpeilen liggen nog binnen de normale bandbreedte. In het Drentsche Aa gebied kunnen ze geen water aanvoeren. “Sommige plekken in de bovenlopen vallen wel al droog, maar dat is normaal voor de zomer. Wekelijks kijken we wat het gebrek aan neerslag voor gevolgen heeft voor landbouw en natuur.”

Beregenen
In de gebieden waar water aangevoerd wordt, leidt beregenen nog niet tot problemen, mits het tijdig gemeld wordt en beregenaars onderling afspraken maken over de verdeling en het moment van beregenen. Vooralsnog gelden er geen beregeningsverboden. Ook niet in het Drentsche Aa gebied waar alleen beregend kan worden uit grondwater. Het waterschap houdt het grondwaterpeil en de gevolgen van de daling van het grondwater goed in de gaten.

Doorspoelen in droge tijden
Zolang er voldoende water is, blijven ze doorspoelen. Dit is afhankelijk van de situatie en gebeurt alleen als dit volgens metingen noodzakelijk is. Dit is ongeveer eens per week. “Dit doen we om de zouttong vanuit zee die via de sluizen binnenkomt, terug te dringen én om het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering in Garmerwolde af te voeren.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button