Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Op stap

Vleermuisexcursie Nacht van de vleermuis 2022

- advertentie -

Winschoten – Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert i.s.m. Natuur- en Milieufederatie Groningen, IVN Westerwolde-Oldambt, KNNV Groningen en Club Oldambtster Groen een Vleermuisexcursie vanwege de “Nacht van de Vleermuis 2022” op zondag 28 augustus.

- advertentie -

De excursie start om 20.00 uur bij het Sterrebos, hoek Bossingel-Secretaris Heikenslaan.

Het Sterrebos in Winschoten is zeer structuurrijk en deels vochtig bos. Het bestaat uit veel oude bomen en struiklagen met daartussen watergangen en enkele vijvers met hun oevers. Die gevarieerde opbouw van het bos is erg aantrekkelijk voor vleermuizen. Ze vinden er veel voedsel. In oude bomen kunnen sommige soorten hun jongen grootbrengen.

Vleermuizen die we vaak aantreffen -horen èn zien- zijn de Gewone dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Watervleermuis. Misschien horen we ook nog de Ruige dwergvleermuis. Deze vleermuisrijkdom valt op in de verder betrekkelijk vleermuisarme bebouwde kom. Voorts laten we ons verrassen door andere geluiden en verschijnselen uit de natuur.

Sterrebos
Het Sterrebos of Wandelbos is een oud parkbos dat ligt op een Garst, een keileemrug ontstaan in de voorlaatste ijstijd meer dan 100.000 jaar geleden. Het gebied, de zogenoemde Mainte, strekte zich uit van Hoogklei tot aan Sint Vitusholt. Het was een woest en onontgonnen gebied; het was op de voor water slecht doorlaatbare bodem slecht boeren. Leem werd hier gewonnen voor het bakken van klinkers, dakpannen en draineerbuizen in de tichelwerken (steenbakkerijen).

In de winter van 1826-1827 nam predikant Steringa Kuiper het initiatief om in een werkverschaffingsproject het woeste en doorgraven gebied in een Wandelgebied om te laten vormen. In 1907 werd het Wandelbos ingericht volgens de inzichten van L.A. Springer. Die structuur is nog steeds aanwezig in wat nu meestal het Sterrebos wordt genoemd.

Excursie
Na een korte introductie over de vleermuis om 20.00 uur gaan we onder leiding van Aart Jan Langbroek op excursie tot ongeveer 22.00 uur. De excursie is voor alle leeftijden.
Kosten: volwassenen € 3,00; kinderen € 1,00.
Aanmelden: opgave is niet verplicht maar stellen we wel op prijs (voor vrijdag 26 augustus 13.00 uur): info@nmfgroningen.nl

NB: Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button