Gemeente

Voorstel naar de raad voor besluit over sportaccommodaties

- advertentie -

Oldambt – Vanaf 2023 moet Oldambt structureel 500.000 euro bezuinigen op sportvoorzieningen. In de afgelopen jaren zijn hiervoor alle mogelijke scenario’s onderzocht. Daaruit is gebleken dat de bezuiniging alleen kan worden gehaald door één of meerdere gebouwen, zwembaden of sporthallen, af te stoten.

- advertentie -

Voorstel naar de raad
Op basis van de scenario’s stelt het college voor om de opdracht van de raad uit 2019 tot bezuiniging op sportvoorzieningen in te vullen met het sluiten van de sporthal en het zwembad De Hardenberg. Meegewogen is dat er voldoende mogelijkheden zijn om de activiteiten op andere locaties onder te brengen.

Het college ziet het als haar inspanningsverplichting om de gebruikers van de voorzieningen hierbij maximaal te faciliteren. Daarnaast stelt het college voor om een haalbaarheidsstudie te doen naar het realiseren van een nieuw overdekt zwembad in combinatie met een sporthal als basis voor een omni-sportaccommodatie.

Besluitvorming
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 28 september een definitief besluit neemt over dit voorstel. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van dit besluit wil de gemeenteraad zoveel mogelijk mensen aan het woord laten tijdens de beeldvormende avond. Dit is op woensdag 7 september 2022 van 19.45 tot 22.30 uur in de Harbour JazzClub, Havenkade West 3, Winschoten.

Hoe kunt u meepraten?
– Het is mogelijk om in te spreken over dit raadsvoorstel tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 7 september. U krijgt dan individuele spreektijd voor de raad. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich tot en met maandag 5 september aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl.

– Insprekers die zich melden, kunnen op verzoek het raadsvoorstel digitaal toegezonden krijgen.

– Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn bij de beeldvormende raadsbijeenkomst? Dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Aanmelden is daarvoor niet nodig.

Vervolg
Na de beeldvormende raadsbijeenkomst vindt er nog een raadsvergadering met oordeelsvormend blok en besluitvormend blok plaats. Afhankelijk van de resultaten van 7 september kunnen er eventueel nog tussenstappen worden ingebouwd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button