Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Economie

Vervallen panden krijgen nieuwe invulling via fonds

- advertentie -

Oldambt – In 2016 heeft de gemeente Oldambt een zogeheten transitiefonds in het leven geroepen voor het verbeteren en versterken van de kwaliteit van de woningvoorraad. Dit project richtte zich op het stimuleren en versnellen van de sloop van particuliere woningen die een negatieve invloed hadden op de directe omgeving. Recent is het project succesvol afgerond.

- advertentie -

Het fonds was primair bestemd voor de sloop. Totaal betrof dit vijftien woningen, die stuk voor stuk een nieuwe invulling hebben gekregen. Wethouder Gert Engelkens is tevreden met de ‘opbrengst’. “Op diverse plekken in de gemeente Oldambt hebben we wonen en leefbaarheid een concrete impuls kunnen geven.”

Bij de start van het fonds stelden de gemeenteraad van Oldambt en de provincie Groningen beiden

€ 100.000,- beschikbaar. De vrijkomende gronden zijn op verschillende manieren opnieuw ingevuld. In een aantal gevallen heeft de grond een parkeerbestemming gekregen, een aantal locaties is opnieuw voorzien van woningbouw, of vrijkomende percelen zijn aan buren verkocht als tuingrond.

Voor de directe omgeving van de gesloopte woningen is er sprake van een verbetering van de leefbaarheid en het aanzicht. Voorbeelden van de panden die zijn aangepakt, zijn bijvoorbeeld locaties aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde, Oudedijk in Drieborg en Westerstraat in Winschoten.

Continuering van de aanpak via het RWLP
Tijdens het project is steeds vaker de samenwerking met het projectbureau van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) gezocht. Immers, ook het RWLP richt zich op het verbeteren en versterken van de woningvoorraad en leefbaarheid in Oost-Groningen. Door deze samenwerking werd het mogelijk om tevens de staat van ruim twintig panden te kunnen aanpakken zonder tot sloop over te gaan. Deze aanpak willen we graag continueren via het RWLP, waarbij de opgedane ervaringen en kennis worden ingezet om de bestaande woningvoorraad verder te versterken.

Dat laatste stemt Gert Engelkens tevreden. “Het is mooi dat het initiatief een vervolg krijgt via het RWLP en daar wordt ingebed. Zo zijn we het initiatief vol vertrouwen gestart, met goede resultaten en kijken we tegelijk met hetzelfde vertrouwen richting de toekomst. Dit past prima binnen de doelstellingen van het RWLP.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button