Gemeente
Veel gelezen

Gemeente en HEMA eens over invulling ver-/nieuwbouwplannen

- advertentie -

Winschoten – De gemeente Oldambt en de HEMA hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de hoek Langestraat/Burgemeester Schönfeldplein. Die krijgt een flinke kwaliteitsimpuls. Voor de gemeente is de locatie onder meer van belang voor de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis. Dit is inclusief het deel wat nu nog de eerste verdieping van de HEMA is.

- advertentie -

Voor de HEMA voorzien de plannen in de realisatie van een winkel ‘volgens de nieuwe HEMA-formule’ op de begane grond. Naar verwachting is de ‘nieuwe’ HEMA voorjaar 2023 gereed.

Beide betrokken partijen zijn tevreden over het resultaat. Wethouder Erich Wünker: “We zijn blij dat we overeenstemming met de HEMA hebben bereikt, zodat we op deze belangrijke plek in het centrum van Winschoten een kwalitatieve invulling kunnen realiseren. Niet alleen kunnen we deze beeld bepalende hoek nu op een goede wijze invullen. We hebben nu ook de mogelijkheid het nieuw te realiseren gemeentehuis meer ‘gezicht’ te geven.”

Richard Hensen (pandeigenaar en franchisenemer HEMA): “Ik ben heel tevreden over deze oplossing waarbij de nieuwe formule van de HEMA op korte termijn op de begane grond van het pand kan worden ingericht. Mijn verwachting is dat we de nieuwe winkel in het voorjaar van 2023 aan onze klanten kunnen presenteren.”

Aanpassing ontwerp gemeentehuis
De voorkeur van beide partijen was in eerste instantie om appartementen op de bovenverdieping van de HEMA te realiseren. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Door op de eerste verdieping een deel van het gemeentehuis te realiseren, kan er alsnog voor gezorgd worden dat op dit belangrijke punt in het centrum van Winschoten een kwaliteitsimpuls ontstaat.

In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen is het niet de bedoeling om hier de raadszaal te realiseren maar kantoorruimten. De wijzigingen in het plan vragen ook om aanpassingen in het ontwerp van het gemeentehuis. De architect heeft dit inmiddels opgepakt en zodra de tekeningen gereed zijn, zal de gemeente deze presenteren. Naar verwachting zal dit voorjaar 2023 het geval zijn.

Planning
De HEMA wil begin volgend jaar de nieuwe formule voor haar winkel op de begane grond ‘uitrollen. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in gang gezet. Hierbij gaat het vooral om interne aanpassingen op de begane grond.

Doordat het Voorlopig Ontwerp van het gemeentehuis aangepast moet worden, schuift de planning van de bouw en oplevering van het nieuwe gebouw op. Op basis van de huidige inschattingen kan de bouw in het eerste kwartaal van 2024 starten en is de oplevering in 2025. Voor de bouw daadwerkelijke start, zal op basis van de aangepaste plannen een herijking van de bouwkosten plaatsvinden.

Werkzaamheden openbare ruimte
De werkzaamheden in de openbare ruimte zijn inmiddels wel van start gegaan. Er wordt momenteel gewerkt aan het aanpassen van de riolering, het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van het trafostation.

Daarnaast vindt binnenkort sanering plaats van de in het plangebied aangetroffen bodemverontreiniging van lood en zink.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button