Gemeente

Sociaal werkers op scholen in Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Sociaal werkers kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van leer-, opvoed- en opgroeiproblemen. De gemeente is daarom onlangs een proef gestart met sociaal werkers in het onderwijs. Tien basisscholen en alle locaties van het voortgezet onderwijs doen mee. De sociaal werkers zijn medewerkers van Sociaal Werk Oldambt (SWO).

- advertentie -

Laagdrempelige ondersteuning
“Je vindt de sociaal werkers in de dorpen, wijken en nu ook een dagdeel in de week op veel scholen in onze gemeente”, zegt wethouder Jurrie Nieboer. “Ouders en leerlingen kunnen kosteloos bij hen terecht met allerlei vragen waar ze zelf niet uitkomen. Ze luisteren, denken mee en helpen iemand verder als er iets aan de hand is. Ook de school zelf kan gebruik maken van hun kennis en expertise, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over een leerling.”

‘De Vraagbaak’ in het primair onderwijs
In het primair onderwijs heet de sociaal werker ‘De Vraagbaak’. Ouders met en zonder schoolgaande kinderen kunnen er terecht voor informatie, advies of lichte ondersteuning. Denk aan ondersteuning bij het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen of hulp bij contact met instanties. Ook kunnen ze helpen bij opvoed- en opgroeivragen of bij zaken die spelen rondom de thuissituatie.

‘School als Wijk’ in het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs heet de ondersteuning ‘School als Wijk’. Er is bewust gekozen om hier te werken met jeugd- en jongerenwerkers. Volwassen worden gaat gepaard met allerlei vragen, verleidingen en onzekerheden. De jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en begrijpen hun leefwereld. Ze bouwen een band op met jongeren en staan voor hen klaar als er iets aan de hand is.

Belang van de ondersteuning
Arne-Jan Bugel is locatiedirecteur van Pro Winschoten. Hij vertelt over het belang van de ondersteuning op school. “De problematiek op school wordt zwaarder en complexer. Leerkrachten zijn kundig in het signaleren van hulpvragen, maar het ontbreekt hen aan tijd of specifieke expertise om daar vervolgens de benodigde ondersteuning voor te bieden. De medewerkers van SWO hebben de tijd en kennis om in te springen en problemen op te lossen. Leerlingen krijgen zo passende ondersteuning. En de leerkracht kan met een gerust hart beginnen met de les.”

Generatierijkdom
De sociaal werkers worden op dit moment gefinancierd vanuit de Regio Deal Oost-Groningen en met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Het is de bedoeling dat de proef straks samenvalt met het project ‘Generatierijkdom’.

- advertentie -

“Generatierijkdom is een meerjarig plan dat we hebben ontwikkeld om kansengelijkheid te stimuleren en generatiearmoede in onze gemeente tegen te gaan”, aldus wethouder Gert Engelkens. “De financieringsaanvraag bij het Nationaal Programma Groningen loopt nog. Het is onze ambitie om de proef met sociaal werkers in het onderwijs vijf schooljaren te draaien.”

- advertentie - 

Zie voor deelnemende scholen en informatie over de Vraagbaak en School als Wijk:

https://www.sociaalwerkoldambt.nl/ondersteuning/vraagbaak/
https://www.sociaalwerkoldambt.nl/jongeren-/school-als-wijk/

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button