Gemeente

Voorbereiding tot sloop voormalig St. Lucas Ziekenhuis

- advertentie -

Winschoten – Het college van Oldambt heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van 3,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de sloop van het voormalig St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Het terrein, dat sinds 2018 niet meer in gebruik is, werd in 2019 aangekocht door de gemeente als strategische aankoop. Na de sloop van een groot deel van het gebouw wordt de locatie ontwikkeld met groen, woningen en mogelijk ook winkels.

- advertentie -

Centrumontwikkeling Oldambt
In het kader van de Centrumontwikkeling Oldambt is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor vervolggebruik en/of herbestemming van het huidige gebouwen van het voormalig ziekenhuis. Ook is daarbij gekeken naar de bredere context van de ontwikkelingen in het centrum en de historische waarde van de verschillende bouwdelen.

Conclusie is dat het wenselijk is dat de oudste bouwdelen behouden blijven. Het voorstel tot sloop omvat dan ook de bouwdelen die later zijn aangebouwd.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl

Subsidies
De sloop van het voormalig ziekenhuis kost veel geld. De gemeente gaat een grondexploitatie openen waarin de kosten en opbrengsten van deze locatie worden opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente aanspraak kunnen maken op twee subsidies om de herontwikkeling mogelijk te maken. Uit de impulsaanpak kernwinkelgebieden van het Rijk ontvangt de gemeente bijvoorbeeld 3 miljoen euro om het centrum van Winschoten aantrekkelijker te maken.

Dit wordt ingezet voor de revitalisering van Langestraat Noord (oostzijde), direct grenzend aan het St. Lucasterrein. Een bedrag van € 680.000 van de subsidie is gereserveerd als bijdrage aan de sloopkosten van het ziekenhuis. Daarnaast is onlangs een subsidie van 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versnellingsopgave van de woningbouw in het centrum van Winschoten. Hiervan is 1,33 miljoen euro beschikbaar als bijdrage in de sloop- en ontwikkelingskosten van het ziekenhuisterrein.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button