Regionaal nieuws

CDA campagne waterschap Hunze en Aa’s gestart

- advertentie -

Groningen – Na een periode van voorbereiding gaat de CDA campagne voor de waterschapsverkiezingen voor Hunze en Aa’s op 15 maart nu echt van start. Hermien Plas-Kerperin, de lijsttrekker, trekt samen met een kernteam van de eerste vier kandidaten de campagne. Hermien uit Weerdinge (planoloog en boerin) is al twee perioden (8 jaar) lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s.

- advertentie -

Zij heeft daardoor veel ervaring  opgedaan. Aafke de Haan-Geertsema, een jonge juriste uit Groningen, staat op de tweede plaats. Op de derde plaats staat André Hammenga, voormalig raadslid, wethouder en waterdeskundige, uit Veendam. Klaas Knot uit Zuidlaren staat op de vierde plaats. Dienstbaar naar mens en maatschappij is zijn motto. In totaal staan er 11 kandidaten op de lijst.

De afgelopen twee bestuursperioden is door het CDA hard gewerkt aan het laag houden van de belastingen. Dit is succesvol geweest, maar zal ook de komende jaren een belangrijke uitdaging zijn. Daarnaast vormt het veranderende klimaat een grote uitdaging voor de toekomst.

Voor het CDA is voldoende en schoon oppervlaktewater voor landbouw, natuur en recreatie, ook in droge periodes, een belangrijk speerpunt. Dit vraagt om plannen en maatregelen die duurzaam en klimaatbestendig zijn. Inwoners, bedrijven, boeren, organisaties en gemeenten moeten samen worden betrokken bij het opstellen van plannen. Water is steeds meer een leidend principe in plannen van gemeenten en provincie. Het CDA vindt dat toekomstbestendig waterbeheer met maatschappelijk draagvlak moet worden gerealiseerd tegen aanvaardbare kosten. Ook het rijk zal hier vanuit de klimaatbegroting aan moeten bijdragen.

Schoon oppervlaktewater is niet alleen nodig voor onze natuur en de voedselbereiding, maar ook voor de drinkwaterbereiding. Goede voorlichting over het inleveren van geneesmiddelen bij de apotheek is nodig. Ook  het dichtzetten van riool overstorten bij zorgcentra en ouderenhuisvesting, kan een grote bijdrage leveren aan het schoon houden van het water.

Het CDA vindt dat je het drinkwatergebruik, evenals energie, in dorp en wijk inzichtelijk moet maken. Minder drinkwatergebruik geeft voordelen in perioden van droogte, maar bespaart ook op transportkosten van het rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Gemeenten moeten meer maatregelen nemen om het regenwater van het riool af te koppelen. Het transporteren en zuiveren van schoon regenwater is namelijk niet duurzaam en leidt tot onnodige kosten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button