Gemeente

Samenwerking in Nieuwolda leidt tot grote ambities

- advertentie -

Nieuwolda – Alle belangrijke verenigingen op het gebied van sport en cultuur hebben samen een plan voor grotere leefbaarheid en levendigheid in Nieuwolda gemaakt . Zij hebben dit ambitiedocument afgelopen dinsdag 11 april aangeboden aan de gebiedswethouder Gert Engelkens. Dorpsbelangen Nieuwolda is de initiatiefnemer van dit project Verenigd Nieuwolda.

- advertentie -

De verenigingen en organisaties van Nieuwolda hebben een intentieverklaring getekend om de ambities samen te realiseren. Het zijn korte, middellange en lange termijn ambities.

Bij de korte termijn gaat het om noodzakelijk onderhoud van gebouwen. Op de middellange termijn streeft Nieuwolda naar een nieuw buitensportcentrum voor veel sporten. Op lange termijn moet waarschijnlijk ook het dorpshuis en het kindcentrum intensief aangepakt
worden.

Breed gedragen
Wethouder Engelkens toonde zich verheugd door het initiatief van het dorp. Vooral omdat het breed gedragen is, niet alleen de sportverenigingen maken zich hier hard voor maar ook andere verenigingen die voor leefbaarheid en levendigheid in een dorp als Nieuwolda zorgen.

Het rapport wordt door wethouder Engelkens aan het college aangeboden. Het sportdeel wordt doorgezet naar het Ambitiedocument voor sportvoorzieningen van de gemeente Oldambt.

De samenwerking in het dorp is nu al sterk verbeterd, de leefbaarheid vergroot.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button