Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Gemeente

Gemeente Oldambt stapt proactief op 50 risicojongeren af

- advertentie -

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt wil proactief inzetten op een groep van zo’n 50 risicojongeren die (dreigen) af (te) glijden of hulp nodig hebben. Zij doet daarvoor een voorstel aan de gemeenteraad. Dat voorstel gaat over samenwerking en extra inzet. Daarmee willen de partners, zoals Sociaal Werk Oldambt (SWO), politie en Openbaar Ministerie, voorkomen dat jongeren die nu al overlast geven crimineel gedrag gaan vertonen.

- advertentie -

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “We gaan er echt op af. Zowel op straat als in de thuissituatie. Om te kijken wat er speelt en wat nodig is om te voorkomen dat deze jongeren nu of in de toekomst op het verkeerde pad terechtkomen. Dit doen we uiteraard ook om de overlast die ze geven te beperken zodat andere (jonge) Oldambtsters er niet de dupe van worden.”

Niet nieuw
Het aanpakken van overlast door jongeren is niet nieuw. Oldambt zet daar al langer op in. Het zichtbaar zijn op straat, het gesprek aangaan en schakelen met bijvoorbeeld ouders vermindert het problematisch gedrag. Afgelopen december is nog ingezet op de ‘harde kern’ van zo’n 12 jongeren.

Sikkema vervolgt: “De signalen, de ernst van de incidenten en het grote aantal jongeren rondom de ‘harde kern’ maakt dat nu stevig doorpakken nodig is. Dat lukt niet meer met de huidige mensen.” Onderwijs- en jeugdwethouder Jurrie Nieboer vult aan: “We kregen zelf signalen, maar daar waren we niet de enige in. Ook vanuit het onderwijs kregen we duidelijk bericht dat het vijf voor twaalf is als het gaat over criminaliteit in en buiten de scholen. De schoolbesturen zijn dan ook oprecht blij met de voorgestelde aanpak. ”

Stevige aanpak
Zowel het jongerenwerk van SWO, scholen, politie, Zorg & Veiligheidshuis Groningen en de gemeente hebben afgelopen week hun krachten gebundeld om de benodigde aanpak uit te werken. Het voorstel daarvoor gaat zo snel mogelijk naar de gemeenteraad. Daarin stelt het college van burgemeester en wethouders voor om geld vrij te maken voor twee extra jongerenwerkers op straat en twee mensen in het jeugdteam die casus regie voeren op de jongeren en hun problemen. En het is ook bedoeld om ruimte te maken bij de teams die gaan over openbare orde, veiligheid en handhaving. Vanuit de politie en het openbaar ministerie wordt ook extra capaciteit gevraagd.

Ook gaan partijen de samenwerking aan zodat ze meer kunnen delen met elkaar. Dan gaat het over signalen delen en uitwisselen van privacygevoelige informatie. Die samenwerking komt tot uiting in het preventief jeugdoverleg. Daarnaast komt er een sociale kaart voor betrokkenen in het werkveld; daarin wordt informatie gedeeld over welke vormen van hulp of inzet van organisaties er al zijn.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button