Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Acht koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Ter gelegenheid van Lintjesregen 2023 heeft burgemeester Cora-Yfke Sikkema op woensdag 26 april 2023 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Oldambt. Zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

- advertentie -

De gedecoreerden
De koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan de heer Bleeker uit Beerta, de heer Fekkes uit Westerlee, de heer Steenbergen uit ’t Waar, de heer Heeringa, de heer Koopman, de heer Nieboer en mevrouw Browne uit Winschoten, en de heer Bolhuis uit Finsterwolde. 

De heer H. Bleeker (Hendrik) (80)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Bleeker is ruim 70 jaar lid en een heel actieve kracht bij de voetbalvereniging THOS in Beerta.

1978-heden:     Vrijwilliger bij voetbalvereniging (sportvereniging) THOS (Tot Heil Onzer Spieren) in Beerta.
1952-heden:      lid van SV THOS (voetballer)
1978 – 1996 :    leider van het 2e elftal, THOS 2
1997 – 2020 :    leider van het 1e elftal, THOS 1

De heer J. Nieboer (Jurjen)  (50)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Nieboer is actief als vrijwilliger voor goede doelen en op het terrein van zorg en sport.

2002-heden: Collectecoördinator en collectant bij de Hartstichting
2010-heden: Rayoncollectecoördinator en collectant bij het Nationaal MS Fonds
2016 – 2018: Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham.
2018-heden: Vrijwilliger bij de hardloopwedstrijd RUN in Winschoten en voorzitter van een straatversieringscommissie.
2019-heden: Vrijwilliger bij voetbalclub FC Groningen.

De heer J. Koopman (Jakob)  (83)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Koopman heeft zich jarenlang intensief ingezet voor allerlei culturele en maatschappelijke organisaties in de gemeente Oldambt, zoals toneelvereniging Vita Nova, operettevereniging Amicitia, tennisvereniging Sla Raak, stichting Oosterlengte en voor culturele activiteiten in de gemeente Oldambt.

1974 – 2007: Voorzitter / regisseur / toneelspeler toneelvereniging ‘Vita Nova’
1986 – 2008: Toneelregie bij culturele activiteiten in Winschoten
1988 – 1995: Voorzitter en regisseur Operettevereniging ‘Amicitia’
2000 – 2023: Voorzitter van meerdere cliëntenraden van Stichting Oosterlengte
2017-heden: Lid wedstrijdcommissie, regisseur bij optredens van leden van Tennisvereniging ‘Sla Raak’
2017-heden: Klik & Tik en Digisterk bij Biblionet

De heer J.J.R. Heeringa (Jan)  (72)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Heeringa heeft zich enthousiast ingezet voor de leefbaarheid van de Parkwijk. Hij zette diverse initiatieven op en onderhield contacten met instanties.

2007 – 2022: Lid/voorzitter van het Wijkplatform Parkwijk Kloostervallei in Winschoten
2012 – 2022: Penningmeester Noord Nederlandse Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek
2016 – 2018: Administrateur bij de Christelijke Basisschool de Vossenburcht in Winschoten
2016-heden: Inzamelen van oud papier bij de Christelijke Basisschool de Vossenburcht in Winschoten

De heer K.K. Steenbergen (Klaas) (67)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Steenbergen is een stuwende, inspirerende en ondersteunende kracht bij diverse natuur- educatieve centra en organisaties.

2006 – 2021: Opzetten Educatief Centrum Gorechtpark in Hoogezand, inrichten natuurtuin en verzorgen van educatieve activiteiten.
1990-heden: Vrijwilliger bij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afd. (Oost-)Groningen.
1990-heden: Vrijwilliger bij Heemtuin in Muntendam en bestuurslid Vereniging Vrienden van de Heemtuin
2005 – 2017: Vrijwilliger bij Club OIdambtster Groen.
2012 – 2018: Medeoprichter/bestuurslid/vrijwilliger bij IVN, afd. Sappemeer.

De heer H.M. Bolhuis (Hemmo)  (60)
Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Bolhuis is als bestuurslid actief bij diverse (landelijke) landbouworganisaties en bij verenigingen en organisaties in Oldambt.

2002 – 2014:  Raadslid Gemeente Belangen en fractievoorzitter van de VVD; tot herindeling gemeente in gemeente Reiderland, na herindeling in 2010 in gemeente Oldambt
1995 – 2005: Voorzitter Nederlandse Wolfederatie
1996 – 2000: Voorzitter LTO Noord, afdeling Oldambt
1998 – 2005: Voorzitter Stuurgroep Scrapiebestrijdingsprogramma (vanuit LTO)
2000 – 2006: Voorzitter Hockey Club Winschoten (HCW)
2001-heden: Lid en bestuurslid Rotaryclub Winschoten
2009 – 2019: Algemeen bestuurslid Waterschap Hunze en Aa’s
2009-heden: Algemeen bestuurslid Stichting Gemaal Cremer (in Termunten)
2013-heden: Voorbereiden en onderhouden van het festivalterrein Hongerige Wolf
2014 – 2023: Voorzitter VVD afdeling Oldambt/netwerk Oost-Groningen

Mevrouw C.D. Browne, (Claudia)  (70)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Browne heeft zich decennia lang heel actief ingezet als docente Engels in het voortgezet onderwijs op de PC en RK scholengemeenschap Ubbo Emmius in Winschoten. Ze was een gedreven docente die zich met hart en ziel heeft ingezet om het beste aan haar leerlingen mee te geven.

De heer H. Fekkes, (Hendrik) (72)
Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Fekkes is decennia lang een actieve kracht bij de voetbalvereniging Westerlee.

1974 – 1977: Penningmeester van het jeugdbestuur
1983 – 1986: Kantinemedewerker
1983-heden: Lid van de accommodatiegroep
1988 – 1993: leider en grensrechter
2011 – 2022: lotenverkoper en medewerking aan uitgave programmaboekjes
1975 – 1995: Vrijwilliger bij buurtvereniging Hogegarst
1996 – 1997: vrijwilliger bij dorpshuis De Tille in Westerlee.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button