Gemeente

Concrete Plannen Langestraat-Noord impuls centrum Winschoten

- advertentie -

Winschoten – De uitwerking van de plannen voor de Langestraat-Noord zijn inmiddels zo ver gevorderd, dat de gemeente samenwerkingsovereenkomsten met twee vastgoedpartijen heeft kunnen sluiten. Het gaat om de locaties Langestraat 97-99/Gassingel 54 (Bristollocatie) en Langestraat 69-71-73 (De ‘brandlocatie’). De plannen voorzien in een mix van winkels en wonen en vormen een integraal onderdeel van de centrumontwikkeling Winschoten.

- advertentie -

Impuls koopkracht centrum
Het centrum van Winschoten is een belangrijk koopcentrum met veel potentie. Dat begint bij een rijke historie en daarnaast een achterland dat strekt tot voorbij de gemeentegrenzen. Het centrum is ook bij Duitsers in trek. Uit recent kooponderzoek is gebleken dat circa 10 procent van het winkelende publiek van onze oosterburen afkomstig is. Om deze positie als belangrijk koopcentrum voor onze inwoners en alle andere bezoekers te kunnen behouden, is het van belang te investeren in het centrum.

Zowel wethouder Erich Wünker (Centrumontwikkeling) als Gert Engelkens (Wonen) is enthousiast. “Dit is echt mooi nieuws. Het is feite de kickoff van de diverse plannen voor het centrum, zoals geschetst in ons ambitiedocument. Van plannen naar schets, van schets nu naar realisatie. Een forse impuls in zowel kwaliteit; zoals de uitstraling, als kwantiteit; aantal m2 winkels en wonen Met de laatste zal het uitkomen op enkele tientallen woningen.”

Subsidie Rijk
Op 1 september 2022 kreeg de gemeente van het Ministerie van Economische Zaken een subsidie van bijna drie miljoen euro toegekend voor de verbetering van (een deel van) Langestraat-Noord. De subsidie is specifiek bedoeld als impuls voor de aanpak van winkelgebieden. In combinatie met een gemeentelijke bijdrage is het nu mogelijk een groot deel van het noordelijke deel van de Langestraat te her-ontwikkelen. Dit betekent een forse kwaliteitsimpuls voor het centrum.

Wünker: “Vooral de aanpak van de zogeheten ‘brandlocatie’ is geweldig. Al jarenlang is dit een doorn in het oog van veel inwoners, maar ook van ons als gemeente. Mooi dat dit gapende gat nu wordt ingevuld.”

Plan PDB Holding BV Langestraat 97-99, Gassingel 54 (Bristollocatie)
Dit plan voorziet in zeventien wooneenheden en enkele kleinschalige commerciële ruimten. Aan de Langestraat-zijde zijn dit commerciële ruimten voor detailhandel, dag-horeca of dienstverlening met baliefunctie. Aan de Gassingel-zijde (achterzijde complex) ligt de focus op horeca in de unit op de hoek. De overige units voorzien in de functies kantoor, (brede) dienstverlening of maatschappelijk. Detailhandel aan de achterzijde wordt uitgesloten.

- advertentie -

Plan Visser Vastgoed BV Langestraat 69-71-73 (De ‘brandlocatie’)
Dit plan voorziet in ongeveer twintig wooneenheden en enkele kleinschalige commerciële ruimten (ten bate van winkels, horeca en/of dienstverlening met baliefunctie). Met de plannen krijgt de Langestraat weer een fraai aaneengesloten winkelfront.

- advertentie - 

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl (archief)

Impuls centrum
Met deze ontwikkeling krijgt de winkelstraat ‘Langestraat-Noord’ en de binnenstad in het algemeen een forse impuls. Beoogde start van de uitvoering van de plannen is 2024. Voor het winkelend publiek krijgt het gebied een andere belevingswaarde, met veel groen, toegankelijke openbare ruimtes, nieuwe (horeca- en cultuur-)functies en aantrekkelijker winkelpanden. De combinatie maakt het een toplocatie voor zowel winkeliers, toekomstige bewoners als bezoekers aan het centrum.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button