Algemeen

Programma 4 mei herdenking in Oldambt 2023

- advertentie -

Oldambt – Elk jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze gemeente zijn er herdenkingen in Winschoten en in de diverse dorpen.

- advertentie -

Het blijft belangrijk om deze herdenkingen te houden, aangezien er nog altijd elders in de wereld oorlogsgeweld plaatsvindt, waarbij vele oorlogsslachtoffers vallen. Het jaarthema van de nationale 4 mei herdenking 2023 is “Leven met oorlog” en vraagt aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.

BAD NIEUWESCHANS
Op donderdag 4 mei herdenken wij hen, die slachtoffer werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en anderszins. Zij streden voor vrijheid en tegen onderdrukking. Hen willen we eren met een stille omgang, bloemlegging bij graven, herdenkingsplekken, monumenten en een kranslegging bij het monument aan de Voorstraat.

– 16.00 uur: Namens de Gemeente Oldambt vindt er door het 4-mei comité een bloemlegging plaats
bij het monument bij het station.
– 18.30 uur: Verzamelen bij dorpscentrum ‘De Akkerschans’.
– 18.40 uur: Vertrek vanaf ‘De Akkerschans’ naar de begraafplaats aan de Rusthoflaan, waar een delegatie basisschoolleerlingen bloemen legt en een moment stilte in acht wordt genomen.
Wij wijzen u er op dat de omgang, door naar slachtoffers vernoemde straten, in volkomen stilzwijgen zal worden afgelegd. Hierna terug naar ‘De Akkerschans’.
– 19.40 uur: Vertrek vanaf ‘De Akkerschans’ naar het monument aan de Voorstraat.
– 19.40 – 19.45 uur: Klokluiden.
Kranslegging
– 19.45 uur: Samenkomst bij het monument. Krans- en bloemlegging.
– 20.00 uur: ‘Taptoe’. Gevolgd door twee minuten stilte.
– 20.02 uur: ‘Wilhelmus’.
Toespraak door de heer Peter Hagedoorn, voorzitter Dorpsbelangen/Comité 4 mei.
Zang en muziek met medewerking van Schansker Dameskoor en Willem en Ira Frieswijk.

FINSTERWOLDE
De Nederlandse vlag wordt halfstok gehangen van de Stefanuskerk en bij het Monument van 18.00 u tot zonsondergang. De klok van de Stefanuskerk wordt geluid van 19.30-19.45 uur.
– 19.30 uur: Verzamelen op de parkeerplaats van Sportcentrum Hardenberg
– 19.40-19.50 uur: ‘Stille tocht’ naar het Monument
– 19.55 uur:  Welkomstwoord gevolgd door de Last Post (trompet)
– 20.00-20.02 uur: Dodenherdenking, 2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus (trompet).
Toespraak door raadslid gemeente Oldambt, mevrouw Henriette Davelaar. Leggen van kransen en bloemen onder meer door kinderen. We wandelen terug en kunnen nog wat napraten en drinken in de kantine van MFC Hardenberg.

MIDWOLDA
Het programma vindt plaats in en om de dorpskerk aan de Hoofdweg in Midwolda. De herdenking begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.45 uur. Om 19.00 uur gaat de dorpskerk open voor de belangstellenden. Zij krijgen bij binnenkomst een programma van de avond en kunnen plaats nemen in de kerkbanken. Om 19.30 uur zal de herdenking worden geopend met een woord van de voorzitter van het comité. Hierna zullen leerlingen van de obs en van de cbs gedichten voordragen.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om de oorlogsverhalen van een inwoner van Midwolda voor te dragen. Riekje Prak is een geboren Midwolmer en is een beginnende tiener als de oorlog uitbreekt. De verhalen die zij zich uit de oorlogstijd herinnert, heeft ze op latere leeftijd op papier gezet. Uit deze verhalenbundel dragen we stukken voor.

Even voor 20.00 uur zullen we ons naar buiten verplaatsen. De leerlingen zullen kransen dragen en de belangstellenden kunnen een bloem mee krijgen. Na de taptoe zal er de 2 minuten stilte zijn. Daarna worden de kransen gelegd bij het monument en kunnen de belangstellenden bloemen leggen bij het monument, de graven van bovengenoemde slachtoffers of waar zij maar willen.

Na afloop kan men nog napraten onder het genot van een kopje koffie/thee in de dorpskerk.

NIEUW BEERTA
– 19.30 uur: Verzamelen op parkeerplaats achter de kerk.
– 19.45 uur: Onder het luiden van de kerkklok start de ‘stille rondgang’ richting het Monument ‘Ongebroken
– 1940-1945’.
– 19.53 uur: Krans- en bloem legging.
– 20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte, gevolgd door de Last Post.
– 20.03 uur: Voorlezen gedichten schoolkinderen obs Beerta en obs Drieborg.
Voordragen gedicht door voormalig stadsdichteres Anke de Klerk.
– 20.06 uur: Toespraak raadslid gemeente Oldambt, de heer Jan Kenter.
– 20.15 uur: Sluiting door woordvoerder 4 mei comité Nieuw Beerta.

Na afloop bent u, namens het 4 mei comité, van harte welkom in de kerk alwaar u een kop koffie wordt aangeboden. Voor de kinderen is er frisdrank.

NIEUW SCHEEMDA/ ‘T WAAR
Om 19.30 uur wordt iedereen verwacht bij de parkeerplaats van loods van scheepswerf ‘Waarschip’. Daarna lopen we gezamenlijk naar het monument.

Wethouder Ger Klein is door de werkgroep uitgenodigd om te komen spreken. De krans van Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar en het bloemstuk namens de gemeente zullen worden gelegd. Ook worden er zes rozen gelegd ter nagedachtenis aan de vijf slachtoffers en één ter nagedachtenis aan de slachtoffers van alle oorlogen.

Daarna is er gelegenheid voor de nabestaanden en anderen om hun bloemen te leggen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Tevoren wordt de Last Post ten gehore gebracht en, na de twee minuten stilte, het Wilhelmus.

Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken in de Leeuwenborg aan de Pastorieweg.

NIEUWOLDA
– 19.30 uur: Verzamelen op de parkeerplaats tegenover `t Trefpunt.
Namens de gemeente Oldambt is wethouder Gert Engelkens aanwezig.
– 19.50 uur: De kerkklok wordt geluid en de stoet vertrekt richting de begraafplaats. Daar leggen we de bloemstukken en krans bij het graf van de omgekomen militairen van de Tweede Wereldoorlog.
– 19.59 uur: Trompettiste speelt de Last Post.
– 20.00 uur: Twee minuten stilte.
– 20.02 uur: Trompettiste speelt het eerste couplet van het ‘Wilhelmus’.  Daarna worden er eventueel gedichten voorgelezen door leerlingen van obs Letterwies.
– 20.10 uur: De woordvoerder van het 4-5 mei comité sluit het officiële gedeelte. U wordt uitgenodigd mee te gaan naar ’t Trefpunt voor een kop koffie (voor de kinderen is er een glas fris).

Daar zal mevrouw Wies Timmer-Duut (10 mei 1937), wonend in Wijchen bij Nijmegen, iets vertellen over haar vader Hanno. Hij was in de oorlog politieman in Nieuwolda en een stille verzetsman. Op zijn manier hielp hij onder anderen twee opgepakte Wagenborgers te ontsnappen.

OOSTWOLD
De stille tocht vertrekt om 19.50 uur vanaf de Nederlands Hervormde Kerk. De tocht voert naar het monument op de hoek Klinkerstraat – Huningaweg. Namens de gemeente Oldambt is wethouder Erich Wünker aanwezig.
Bij het monument vindt om 20.00 uur een korte plechtigheid plaats. Daarna voert de stoet terug naar de Hervormde Kerk.

SCHEEMDA
Het jaarthema van onze nationale 4 mei herdenking 2023 is “Leven met oorlog” en vraagt aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Met vluchtelingen uit de Oekraïne in de voormalige Rabobank te Scheemda heeft het verschrikkelijke oorlogsgeweld tussen Rusland en de Oekraïne duidelijk zelfs impact op onze plaatselijke bevolking. Door bijvoorbeeld het leveren van wapens aan de Oekraïne zijn wij als Nederlanders betrokken bij de huidige oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Derhalve betuigen wij in Scheemda ons medeleven aan gevluchte Oekraïners aan het begin van deze 4 mei herdenking.

– 18.30 uur: inloop van belangstellenden voor de 4 mei herdenking in de Scheemder Kerk anno 1515.
– 18.45 uur: bespeling monumentale balustradepijporgel (in 1874 gebouwd door Roelf Meijer) door de
organist Mathijs Suur.
. Welkomstwoord van de voorzitter van het 4 mei Comité Scheemda, de heer H.R. van der Wal.
. Gedicht uitgesproken door een van de vluchtelingen die tijdelijk wonen in het pand van voorheen
de Rabobank in ons dorp Scheemda. Een gedicht in de eigen taal van deze vluchtelinge.
. De officiële 4 mei herdenkingstoespraak namens de gemeente Oldambt door een van de jongste
gemeenteraadsleden, de heer S. Naaijer.
. Muzikaal intermezzo van het kamerkoor ARTI VOCALI uit Midwolda/Winschoten onder leiding van
de dirigent Jelke Hamersma met “Justorum animae” van de Iers-Engelse componist Charles v.
Stanford en “Nunc dimittis” van de Engelse componist/organist Herbert Brewer.
. Voordrachten over 4 mei van Leonie Meijer en Thijs Timmermans leerlingen van cbs Annewieke
plus een gedicht van Jane Regeer, leerlinge van obs Futura.
. Muzikaal intermezzo met het kamerkoor ARTI VOCALI uit Midwolda/Winschoten onder leiding van
de dirigent Jelke Hamersma met het bekende anthem “And I saw a new heaven” van Edgar Bainton en “Prevent us O Lord” van Herbert Brewer.
Samen met het koor zingt het publiek het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus onder muzikale begeleiding van de organist Mathijs Suur op het balustradepijporgel.
De organist Mathijs Suur speelt Bach op het balustradepijporgel. Einde programma in de kerk. Opstellen voor de kerk voor de ‘stille tocht’.

– 19.50 uur: aanvang van de ‘stille tocht’ richting het Joodse monument van Scheemda onder klokgelui van de middeleeuwse Scheemder toren.
– 20.00 uur: bij het Joodse monument: signaal door de trompettist – twee minuten stilte – “taptoe” van de trompettist – iedereen mag kransen en/of bloemen leggen bij het Joodse monument van Scheemda. De eerste bloemen worden namens de gemeente Oldambt gelegd door het gemeenteraadslid de heer S. Naaijer, samen met de heer H. van der Wal en de leerlingen van de basisscholen Leonie Meijer, Thijs Timmermans, Louise van de Vlies en Jane Regeer.

Na de 4 mei herdenking van Scheemda is er ter afsluiting de mogelijkheid gezamenlijk een kopje koffie te drinken in de zaal van café De Haven. Deze zaal is te bereiken via de ingang van slijterij De Haven. De koffie wordt u aangeboden door de gemeente Oldambt.

WESTERLEE
– 9.30 uur: Verzamelen bij gebouw ‘De Tille’.
– 19.40 uur: Vertrek ‘stille tocht’ naar de begraafplaats waar koraalmuziek ten gehore wordt gebracht
door leden van het muziekkorps ‘Prins Hendrik’.
– 20.00 uur: 2 minuten stilte. Aansluitend zal een toespraak worden gehouden door wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt een zullen enkele kinderen van het cbs een gedicht lezen. Daarna vindt de kranslegging plaats.
– 20.10 uur: Gepaste muziek door muziekvereniging ‘Prins Hendrik’. Tijdens de muziek is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. De stoet verlaat via de achteruitgang de begraafplaats naar het Monument van 403e Bataljon Infanterie.  Hier zal 1 minuut stilte worden gehouden en zal er een gedicht worden voorgedragen.  Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij dit Monument.
– 20.20 uur: Vertrek naar ‘De Tille’, waar een ieder een kop koffie wordt aangeboden door de stichting 4-5 mei comité Westerlee. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

WINSCHOTEN
– 18.15 uur: Markpleinkerk open.
– 18.30-19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Marktpleinkerk met muziek en gedichten, georganiseerd door de Raad van Kerken.
– 19.00 uur: Joods monument, Venne. Ds. Bert van der Woude zal spreken namens de kerken.  Burgemeester Cora-Yfke Sikkema, legt, samen met Harry Brouwer van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans. Ook andere organisaties en individuen krijgen de gelegenheid hier een krans of bloemen neer te leggen.
– 19.18 uur: ‘Stille Tocht’. Vertrek van de ‘stille tocht’, onder klokgelui, naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen. Route: Joods monument – Venne  – Bosstraat  < performance bij  voormalige Joodse synagoge Het Boschplein – Garstestraat – spoorwegovergang – Garst – Zuiderveen.
– 19.57 uur: Monument Zuiderveen. Bij het monument verzorgen scouts, wanneer alle mensen die meelopen in de zwijgende stoet staan opgesteld, de vlagceremonie.
– 19.59 uur: ‘Taptoe’ door trompettist van ‘De Harmonie’.
– 20.00 uur: Om 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht genomen, waarna het muziekkorps ‘De Harmonie’ het Nederlandse volkslied speelt. Aansluitend hierop legt burgemeester Cora-Yfke Sikkema, samen met Martin Menger van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans. Daarna leggen Duitse burgemeesters en andere organisaties een bloemstuk. Korte speech door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en voorlezen van gedichten door stadsdichter Refia Doevendans en leerlingen van gbs ‘De Leilinde’.
De plechtigheid wordt besloten met koraalmuziek. Tijdens het defilé krijgen ook de overige deelnemers de gelegenheid meegebrachte bloemen bij  het monument neer te leggen.

Aansluitend lopen de deelnemers aan de ‘stille tocht’ respectvol gezamenlijk terug  naar het Marktplein, waar de stoet wordt ontbonden.  Route: Zuiderveen – Garst – spoorwegovergang – Garstestraat – Liefkensstraat  – Venne – Marktplein. In de Marktpleinkerk is er gelegenheid voor een afsluitend kopje koffie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button