Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

“Er glooit weer wat hoop voor MFC De Hardenberg”

- advertentie -

Oldambt – Er gloort weer wat hoop voor stichting MFC De Hardenberg. Na een verkennend gesprek van ruim twee uur op het gemeentehuis Oldambt, tussen het bestuur van Stichting MFC de Hardenberg en wethouder Erich Wünker en de projectleider van de gemeente Oldambt, is een vervolgafspraak gemaakt voor 26 mei 2023.

- advertentie -

“Het belangrijkste struikelblok, waarover onduidelijkheid bestond is volledig opgehelderd. Het was voor de gemeente Oldambt prioriteit dat stichting MFC de Hardenberg de volledige verantwoordelijkheid zou dragen voor de exploitatie”, aldus de verklaring van Stichting MFC De Hardenberg.

Het was het bestuur reeds duidelijk dat er binnen de kaders van het genomen Raadsbesluit gezocht moest worden naar mogelijkheden om de Hardenberg open te houden en een doorstart te kunnen maken. Dit is ook het uitgangspunt van het vernieuwde plan. Op basis hiervan zal Stichting MFC de Hardenberg deze verantwoordelijkheid op zich nemen.

Mogelijkheden
“Tijdens het gesprek is ook naar voren gekomen dat het duidelijk is wat niet kan, maar de belangrijkste vraag die ook gesteld is aan de gemeente Oldambt; wat kan wel en waar liggen mogelijkheden. Hierin hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er op een aantal fronten mogelijkheden liggen die het onderzoeken waard zijn. Deze punten zullen nader uitgewerkt worden en in het vervolg gesprek van 26 mei besproken worden.” aldus Marcel Werkman namens de stichting.

Ontspannen sfeer
“Dit was een totaal ander gesprek in een ontspannen sfeer en zonder agenda. Dat is ook de reden dat het gesprek zo enorm is uitgelopen”, aldus Hateboer. Afgelopen week heeft het bestuur een nadere invulling gegeven voor de exploitatie van het zwembad. “Hiervoor hebben wij overeenstemming bereikt met zwemschool Hennie de Groot en hiertoe een gezamenlijke concept overeenkomst gesloten. Ook dit is vandaag gedeeld met de gemeente Oldambt.” zeggen zij.

“De gemeente Oldambt heeft verder zijn waardering uitgesproken voor de opgezette doneer actie. Inmiddels is er een bedrag van 20.000 euro gedoneerd. Hiervoor is De Hardenberg ontzettend dankbaar. Voor de doorstart is dit bij lange na niet toereikend, maar het is wel van groot belang, omdat subsidieverstrekkers deze donaties kunnen verdubbelen”, aldus Werkman..

Met ondernemers in gesprek
Ook is men nog met ondernemers in de gemeente Oldambt in gesprek die een actie hebben opgezet om vanuit de ondernemers geld te doneren. De komende weken zullen ze zich verder richten op de verdere uitwerking van ons plan en hoe ze hier concreet invulling aan zullen geven. “We hebben inmiddels 35 aanmeldingen van vrijwilligers. Die hebben ze hard nodig. Voor een doorstart zal men eerst met vrijwilligers gaan werken.” benadrukken ze.

Gelet op deze ontwikkelingen, het vertrouwen in de doneeractie en de subsidies, is het bestuur van stichting MFC de Hardenberg positief gestemd en gaat met vertrouwen het onderhandelingsgesprek in wat op 26 mei 2023 plaats zal vinden.

Wethouder Wünker was niet voor commentaar bereikbaar.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button