Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

OV-bureau Groningen Drenthe deelt visie op rol van OV in woningbouwopgave

- advertentie -

Groningen –Stop bij het inrichten van nieuwe woongebieden met het maximaal faciliteren van de auto en geef voldoende prioriteit én ruimte aan het openbaar vervoer. Dat is de boodschap van het visiedocument van het OV-bureau Groningen Drenthe met de naam “De eerste paal is een haltepaal”.

- advertentie -

De komende jaren worden op grote schaal nieuwe woonwijken gerealiseerd of uitgebreid. In een prettige leefomgeving wonen vindt iedereen belangrijk. De inrichting van de openbare ruimte heeft hier grote invloed op. Zo kan de ruimte ingericht voor de auto niet benut worden voor groen, recreëren of extra woningen.

Het openbaar vervoer (OV) kan een belangrijke rol vervullen in een slimme en prettige inrichting van de leefomgeving. Het OV-bureau Groningen Drenthe omschrijft in haar visiedocument dat door de bus vanaf het eerste moment een goede plek te geven in de wijk de bus, samen met de fiets en deelconcepten, vaak een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief voor de (tweede) auto wordt.

Op 9 november is het eerste exemplaar van het visiedocument “De eerste paal is een haltepaal” overhandigd aan Henk Jumelet, voorzitter van het POVV (Portefeuilleoverleg Verkeer en Vervoer) en lid van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe, en Harmke Vlieg, directeur Regio Groningen-Assen (RGA). De woningbouwopgave in de regio omvat tienduizenden woningen. Om te bepalen waar deze woningen het beste gebouwd kunnen worden, heeft de RGA de verstedelijkingsstrategie opgesteld, opgevolgd door de NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra). Bij de keuze van de gebieden is rekening gehouden met het bestaande OV-netwerk. Voor vijf van deze gebieden in de RGA heeft het OV-bureau beschreven hoe de lijnvoering van het OV en de bijbehorende infrastructuur (van fietsenstallingen tot aan goede voetpaden vanaf de voordeur naar haltes toe) kunnen worden vormgegeven.

De visie voor deze vijf woningbouwgebieden is vooral ook een uitnodiging aan alle gemeenten en projectontwikkelaars in Groningen en Drenthe om in gezamenlijkheid de ruimtelijke inrichting van de woningbouwgebieden vorm te geven en na te gaan hoe bussen de wijk zo goed mogelijk kunnen bedienen. “Immers, met het OV vroeg aan tafel is de bushalte er voordat mensen daadwerkelijk gaan verhuizen”, aldus Harmke Vlieg.

Bekijk hier de video met uitleg over de rol van OV in de woningbouwopgave.

Het visiedocument en de video met uitleg over de rol van het OV in de woningbouwopgave zijn te vinden op ovbureau.nl/woningbouwopgave

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button