Politiek

TK Verkiezing 2023: Wat mag er allemaal wel of niet tijdens het stemmen?

- advertentie -

Landelijk – Als het goed is bevinden we ons vandaag allemaal even in het welbekende stemhokje om te stemmen op de Tweede Kamerverkiezingen. Misschien ga je vandaag wel voor het eerst en is het spannend. Maar het valt allemaal mee.

- advertentie -

In principe is het allemaal niet zo spannend: je loopt het stemhokje in, kleurt het hokje in waar jouw stem naartoe gaat, en je levert het stembiljet gevouwen weer in. Toch hebben wij ons als kiezers wel aan een aantal regels te houden. Wij hebben een aantal op een rij gezet.

Om te mogen stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

Mag je ook een andere kleur potlood gebruiken?
Om geldig te stemmen, moet je het rode potlood gebruiken dat beschikbaar is in het stemhokje. Gebruik alsjeblieft geen andere kleur potlood en vul slechts één vakje in. Vul je niks in? Dan is het een blanco stem.

Kiezers kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij of zij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler worden uitsluitend stemmen op kandidaten geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.

Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?
In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld een ouder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer toestemming hiervoor vragen aan de voorzitter van het stembureau.

- advertentie -

Mag je een foto maken?
Ja, dat mag. Ook kan een stem niet achteraf ongeldig verklaard worden als de kiezer een ‘stemfie’ heeft gemaakt. Een kiezer moet bij het gebruik van zijn camera in het stemlokaal zorgen dat het stemgeheim van andere kiezers blijft gewaarborgd.

- advertentie - 

Van belang is verder dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem. Uiteraard mogen andere kiezers niet tegen hun zin gefotografeerd (of gefilmd) worden.

De voorzitter van het stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button