Gemeente

Gemeenteraad beslist 31 januari 2024 over ontwerp en extra budget

- advertentie -

Winschoten – Het definitief ontwerp van het gemeentehuis is gereed. Het ontwerp laat een zowel hedendaags als toekomstig gebouw zien voor de inwoners van Oldambt, in het hart van Winschoten. Eind januari 2024 (31/1) vergadert en stemt de gemeenteraad over het definitief ontwerp en het benodigde, aanvullende krediet van € 6.3 miljoen.

- advertentie -

Een belangrijk moment, erkent wethouder Erich Wünker. Tegelijk vertrouwt hij op een positieve uitkomst. “De raad is over elk detail geïnformeerd, om zo een afgewogen keuze te kunnen maken.” Een keuze voor de toekomst van Oldambt. “Met dit nieuwe gemeentehuis kunnen we tientallen jaren vooruit. Inwoners, maar ook onze medewerkers.”

Recent is het definitief ontwerp van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt aan de inwoners gepresenteerd. Donderdag 30 november 2023 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst in de Marktpleinkerk. Inwoners konden daar terecht voor alle en meest recente informatie over het nieuwe gemeentehuis. Een week daarvoor kreeg de gemeenteraad een update over het project.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl (archief)

Eerste plannen in 2019
De eerste tekeningen/plannen dateren uit 2019. Dat is ook het jaar (juli) dat de gemeenteraad van Oldambt een krediet beschikbaar stelde van circa € 25 miljoen voor het nieuwe gemeentehuis. Geld dat zowel voor het gemeentehuis als de directe omgeving beschikbaar is. Dat budget zit onverminderd in de gemeentelijke kas. Echter liep de uitvoering vertraging op. Dit had onder meer te maken met de inpassing van de HEMA binnen het beoogde ontwerp.

Mei dit jaar kreeg die samenwerking een nieuwe impuls, met als resultaat een nieuw voorlopig ontwerp. Binnen dat ontwerp rolt de HEMA op de begane grond haar nieuwe winkelformule uit. De huidige eerste verdieping maakt straks integraal onderdeel uit van het nieuwe gemeentehuis.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl (archief)

Extra budget
Mei dit jaar is het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de raad. Uit de herziene berekeningen van de kosten voor zowel het gemeentehuis als de omgeving, bleek dat een extra budget van € 6.3 miljoen wenselijk is. € 5.1 miljoen voor het gemeentehuis zelf, € 1.2 miljoen voor de inrichting van de directe omgeving. Een fors extra budget, erkent Wünker. Dat volgens de wethouder als volgt te verklaren is.

“De bouwkosten zijn sinds 2019 sterk gestegen. Dit is onder andere veroorzaakt door de fors gestegen installatie- en bouwkosten, sterk gestegen energiekosten en de flink gestegen loonkosten. De stijging van de kosten van de bouw van het gemeentehuis is ook in overeenstemming met het CBS-percentage dat wordt gehanteerd voor de kostenstijging vanaf 2019.”

Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in te stemmen met het Definitieve Ontwerp. Hetzelfde geldt voor een extra krediet van € 6.3 miljoen voor de uitvoering van de plannen. Januari 2024 komt de raad hiervoor bijeen. Wünker: “Dat extra budget is een tegenvaller. Een meevaller is dat we het krediet van € 25 miljoen in 2019 hebben uitgezet in een lening met een heel gunstig rentepercentage, rond de nul procent.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Gemeente Oldambt (archief)

Kwaliteitsimpuls
Blikt Wünker voorbij januari 2024 – met een positieve uitkomst bij de raad – dan kan circa oktober 2024 worden gestart met de daadwerkelijke nieuwbouw. De planning voorziet begin 2026 in een ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis.

De wethouder is ronduit enthousiast over het definitieve ontwerp en de plannen voor de inrichting van de directe omgeving. “Het nieuwe gemeentehuis vult naadloos de bestaande ruimte tussen het huidige gemeentehuis en de HEMA. Verantwoordelijk wethouder Wünker: “Dit is een gebouw waar zowel inwoners van Oldambt als onze medewerkers trots op kunnen zijn.”

De plannen voor het nieuwe gemeentehuis zijn onderdeel van de centrumplannen Oldambt. “Samen geven die een flinke kwaliteitsimpuls aan het centrum van onze gemeente, aldus Wünker.” Het nieuwe gemeentehuis voldoet aan alle gewenste eisen als het gaat om bijvoorbeeld kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.”

De wethouder kijkt met vertrouwen uit naar het vervolg. “Met dit gebouw kunnen we tientallen jaren vooruit. We gaan van vier huidige locaties naar één waardoor onze jaarlasten (incl. energie- en onderhoudskosten) niet stijgen. Bovendien draagt het ontwerp bij aan een goede toegankelijkheid, zeker ook voor onze inwoners. En, niet in de laatste plaats; de gemeenteraad vergadert straks weer in haar eigen ‘huis’, waar het debat thuishoort.” De nieuwbouw wordt gevoed door de historie. Zo voorziet het voorlopige ontwerp in bakstenen van Groninger klei. “Dat zou een mooi detail zijn. Ik verwacht dat bezoekers zich zeker welkom zullen voelen.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button