Algemeen

Informatie avond gemeente, NCG, IMG in Nieuwolda erg druk bezocht

- advertentie -

Nieuwolda – Maandag 22 december was er een informatieavond in ’t Trefpunt in Nieuwolda. Het thema was schade en versterking in het Oldambt. Met deze avond wilde de gemeente de inwoners informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen op dit moment in het eerste deel van de avond, het tweede deel was voor de inwoners om over individuele zaken te spreken.

- advertentie -

Grote opkomst
Ongeveer 135 mensen waren naar Nieuwolda gekomen. Allereerst opende burgemeester Cora Yfke Sikkema de avond. Ze moest wethouder Gert Engelkens verontschuldigen wegens ziekte, maar Erwin Vening* was een gedegen vervanger. Samen met Bob de Wildt** van NCG en Siebe Keulen*** van IMG werd eerst de huidige stand van zaken weergegeven. In het kader van de kabinetsreactie Nij Begun werden een aantal vooruitgangspunten benadrukt. “We horen vaak, er gebeurt niks, maar ondertussen zitten we allemaal echt niet stil.”

Menselijker benaderen
Opvallend was dat een aantal keer, vooral door Siebe Keulen van IMG, gemeld werd, dat veel mensen nog geen aanvragen hebben gedaan voor bepaalde subsidie regelingen. En dat terwijl veel adressen er wel recht op hebben. Vanuit de zaal kwamen een aantal reacties waaruit vooral naar voren kwam dat het onoverzichtelijk is, mensen denken dat er geen mogelijkheden meer zijn. Echter vanuit het IMG is de insteek zaken milder, menselijker en makkelijker aan te pakken. Vanuit NCG moet de versterking meer mens- en gebiedsgericht worden aangepakt.

(lees verder onder de foto)

Foto: Paul Mellens/ OldambtNu.nl

Schadegebied Oldambt
De gemeente gaf aan meerdere malen bij het Rijk en daarmee bij de staatssecretaris te hebben geknokt om meer postcodes onder het schadegebied te laten vallen. En zoals de burgemeester zei; “We hebben het vaak geprobeerd, want het is gewoon niet uit te leggen waarom bepaalde postcodes wel en andere niet in het gebied vallen. En daarbij komt nog dat er in sommige gebieden gestapelde mijnbouwschade is. Ook daarvoor maken wij ons hard. Maar het Rijk heeft deze postcodes nu vastgelegd, daar moeten we het nu eerst mee doen.” Desondanks zijn er vanuit de gemeente wel meer mogelijkheden om mensen te helpen.

Inwonersondersteuners
Omdat er vaak onduidelijkheid is, mensen soms emotionele en lichamelijke problemen hebben door het hele gebeuren, heeft de gemeente twee onafhankelijke inwonersondersteuners. Bij deze mensen kunnen inwoners hun verhaal kwijt. En aan de hand van de gestelde vragen kunnen zij doorverwijzen naar de juiste instanties en blijven dan inwoners ook ondersteunen als dat gewenst is.

- advertentie -

(lees verder onder de foto)

- advertentie - 
Foto: Paul Mellens/ OldambtNu.nl

Versterking met oog voor verduurzaming
NCG gaat over de versterking van panden en hiervoor zijn maar liefst 50 maatregelen. Er werden deze avond een aantal uitgelicht. Wat de maatregelen voor een versterking kunnen betekenen en welk impact dat op de huizenbezitters kan hebben. En indien er versterkt gaat worden, wordt ook direct gekeken of de woningen bijvoorbeeld alvast voorbereid kunnen worden op een gasloze toekomst. Vanuit de zaal kwam ook een reactie dat erg veel langs elkaar loopt. “Ben je net klaar, komt er een nieuwe actie of richtlijn en kan de boel weer open gelegd.”

Nieuwe regelingen IMG
IMG is hard bezig om de fysieke schade aan gebouwen uit te voeren. Hierbij werd weer opgemerkt dat er nog steeds mensen geen aanspraak hebben gemaakt op de waardedaling vergoeding die voor nog veel adressen klaar staat. Ook is er een regeling waarbij schades tot 60.000 euro coulanter worden toegekend. Al deze nieuwe regelingen zijn niet altijd voor iedereen duidelijk. Daarom was deze avond, maar zijn er ook laagdrempelige steunpunten in de gemeente waar mensen met hun individuele vragen terecht kunnen (zie website IMG, steunpunten).

(lees verder onder de foto)

Foto: Paul Mellens/ OldambtNu.nl

Nog veel vragen
Een aantal vragen uit het publiek maakte vooral duidelijk, hoe onduidelijk eigenlijk veel zaken zijn. Dat er veel langs elkaar gewerkt wordt en er veel moedeloosheid is. De burgemeester ronde het eerste deel af en wenste goede gesprekken aan de kleinere tafels.

Ook Siebe Keulen was uitgesproken: “Ik ben hier vanavond met nog veel andere contactpersonen om vragen te beantwoorden. En mocht u van mensen weten die twijfels hebben over schades indienen of wat ook, wijs ze er op dat we ook via de steunpunten echt bereikbaar zijn.” Er waren brochures over het aanvragen van verduurzamingssubsidie, de onafhankelijke inwonersondersteuners en mensen konden een formulier invullen om de aardbevingsnieuwsbrief van de gemeente te ontvangen.

*Erwin Vening: programma manager Aardbevingsopgave en Nationaal Programma bij gemeente Oldambt
**Bob de Wildt: portfoliomanager Midden Groningen en Oldambt Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
***Siebe Keulen: interim-directeur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button