Gemeente

Nieuw cultuurprogramma: ‘Gewoon doen!’

- advertentie -

Oldambt – Het college van B&W wil de komende jaren meer investeren in cultuur. De volgende doelen staan hierbij centraal: trots op Oldambt, cultuur voor iedereen bereikbaar en de jeugd heeft de toekomst. Op 19 juni (beeldvormend) en 3 juli (besluitvormend) vergadert de raad over het voorstel voor het nieuwe cultuurprogramma.

- advertentie -

Cultuur speelt een belangrijke rol in de toekomst van Oldambt: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van inwoners en bezoekers, versterkt het woon- en vestigingsklimaat én verrijkt de identiteit van de gemeente. Het nieuwe cultuurprogramma is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van verschillende partijen uit het culturele veld.

Jurrie Nieboer, wethouder Cultuur: ‘We mogen trots zijn op onze identiteit en op het veelzijdige culturele veld in Oldambt. Cultuur verbindt en draagt bij aan de ontwikkeling kinderen. De komende jaren willen we daarom meer investeren in cultuur, zodat we bijvoorbeeld kunnen werken aan de toekomstbestendigheid van musea, het opzetten van een culturele broedplaats en we meer en structureel geld kunnen vrijmaken voor evenementen.’

Trots op Oldambt
De gemeente Oldambt wil samen met haar partners inzetten op het uitdragen van het verhaal van Oldambt, de geschiedenis en het landschap. Dit draagt bij aan het versterken van de identiteit en trots op de geschiedenis. Het zorgt ook voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van Oldambt voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Cultuur is voor iedereen bereikbaar
Cultuur zorgt voor ontspanning en brengt je in contact met andere mensen en nieuwe ideeën: het verrijkt. De gemeente wil cultuurparticipatie vergroten door het bestaande aanbod beter te faciliteren, het aanbod te spreiden over de gemeente en een belangrijk deel van het aanbod toegankelijk te maken voor alle inwoners, ook voor wie de (financiële) drempels te hoog zijn.

De jeugd heeft de toekomst
Het is belangrijk dat alle kinderen vanaf jonge leeftijd kennismaken met cultuur. Elk kind maakt op school kennis met cultuur en elk kind heeft buiten schooltijd de mogelijkheid om deze kennismaking voort te zetten. Cultuur draagt bij aan het ontdekken van talenten, het trainen van creatieve en sociale vaardigheden. Het zorgt ook voor het in contact komen met andere perspectieven. En draagt bij aan zelfvertrouwen.

- advertentie -

Hierdoor beginnen de jonge inwoners (en toekomstige werknemers) zelfredzamer, creatiever en communicatiever aan hun loopbaan. Dit vraagt naast het bestaande cultuuraanbod op scholen ook een breed aanbod voor de vrije tijd dat voor iedereen toegankelijk is, zoals het realiseren van een culturele broedplaats.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button