Gemeente

Gemeente stemt in met armoedevisie

- advertentie -

Oldambt – Woensdagavond 29 mei heeft de gemeenteraad van Oldambt de armoedevisie van het college aangenomen. De visie draagt de naam “Versterken bestaanszekerheid in Oldambt.”

- advertentie -

Armoede, en in het bijzonder generatie-armoede, is een probleem dat al langere tijd in gemeente Oldambt speelt. ‘Bestaanszekerheid is een grondrecht en dus heeft ook iedere inwoner van Oldambt recht op bestaanszekerheid!’ stelt Gert Engelkens, wethouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.

Gemeente Oldambt heeft al verschillende stappen gezet om het leven voor mensen met een krappe beurs makkelijker te maken. Zo is eerder dit jaar het Volwassenfonds voor Sport & Cultuur van start gegaan. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen ook meedoen aan sportieve of culturele activiteiten. En ook voor de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er een aantal voorzieningen binnen Oldambt, zodat ook zij mee kunnen doen.

Naast het verzachten van de gevolgen van armoede, zetten we nu ook versterkt in op het voorkomen van armoede. We willen financiële problemen zo snel mogelijk signaleren en inwoners met een financiële vraag zo vroeg mogelijk helpen. Zo is onlangs het Vroeg-Erop-Af team in de gemeente Oldambt begonnen. Dit team zoekt contact met inwoners bij wie zorgelijke betalingsachterstanden zijn ontstaan.

Omdat we in de praktijk zien dat armoede regelmatig verpakt zit in een complex pakket aan problemen, willen we ook breder kijken dan alleen de financiën. De inzet van een sociaal raadslid is bijvoorbeeld een middel om inwoners breder te kunnen ondersteunen bij complexe vraagstukken waar ze mee te maken krijgen.

Tot slot zien we in de praktijk dat bepaalde groepen inwoners, meer dan anderen, vatbaar zijn voor financiële problemen. Voor deze groepen willen wij meer aandacht hebben. In het project ‘Kansen voor Kinderen’ spelen zaken als het leveren van maatwerk, aansluiten bij de leefwereld van de betrokkenen en het zoeken naar manieren om vastgeroeste problemen te doorbreken een belangrijke rol.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button