AlgemeenGemeente

Gezamenlijke aanpak VVE voor peuters en kleuters met achterstand

- advertentie -

Oldambt – Primair onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen in Oldambt gaan intensiever samenwerken in de begeleiding van peuters en kleuters met een (mogelijke) ontwikkelings- en taalachterstand. Op 23 oktober ondertekenen wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en de partners uit het primair onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen daartoe het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

- advertentie -

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bereidt peuters met een mogelijke (taal)achterstand voor op de basisschool en zorgt ervoor dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voor de zogenaamde ‘doelgroepkinderen’ bieden de peuterspeelzalen in Oldambt een speciaal programma aan. Ook in het basisonderwijs zijn er extra activiteiten voor deze kinderen.

 

In het convenant VVE hebben de gemeente, basisonderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen afspraken vastgelegd voor intensieve samenwerking. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de overgang van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. De kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen die het convenant mede ondertekenen vervullen een belangrijke signalerende functie. Verder zijn er plannen om gezamenlijk aan de hand van thema’s projecten op te gaan zetten.

 

Tekst : Gemeente Persbericht

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button