AlgemeenCultuur

Provincie en gemeente investeren in nieuwe koers Blauwestad

- advertentie -

Blauwestad – Blauwestad  is een parkachtig natuurgebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Een mediacampagne, gericht op potentiële kopers en recreanten, gaat daar de aandacht op vestigen. Ook komt er meer reuring in het gebied in de vorm van nieuwe evenementen. De zichtbaarheid van Blauwestad zal ook letterlijk worden aangepakt: de entree naar Het Havenkwartier wordt verbeterd en zal zichtbaar worden vanaf de A7. 

- advertentie -

Het projectbureau Blauwestad legt komend jaar het accent op meerdaagse verblijfsrecreatie en dagrecreatie. In Blauwestad komen vijf duurzame, houten bungalows op het meest noordelijke eiland in het woongebied Het Riet. Ook komen er twee unieke woonarken op het Oldambtmeer. De woonarken kunnen vrijwel overal aanmeren, al naar gelang de wens van de toerist.

Blauwestad is ooit opgezet om de regio een sociaal economische impuls te geven. Wethouder Van den Aker beschouwt de komst van de recreatiewoningen als een goede aanvulling op het bestaande aanbod: “Wij zien dat verblijfsrecreatie aan of op het water achterblijft ten opzichte van de mogelijkheden die het plan al jaren biedt. De toeristische sector kan met zijn diensten aanhaken op de komst van meer verblijfsrecreanten.”

In Het Havenkwartier komen deze zomer aansprekende evenementen. Het Redersplein krijgt meer het karakter van een plein. Er komen tijdelijke bouwwerken die voor bezoekers interessant zijn om te bekijken, te gebruiken of tijdelijk te bewonen. Landschapsarchitect Bruno Doedens, bekend van zijn installaties tijdens het Oerol-festival, is gevraagd een verrassend kunstobject in het landschap te verwerken. Ook krijgt het zandsculptuurfestival hier een plek.

Entree
Daarnaast wordt de entree van Blauwestad aangepakt. “Meest gehoorde klacht is dat we vanaf de A7 onzichtbaar zijn. Ook is de Hoofdstraat richting Het Havenkwartier voor verbetering vatbaar”, aldus gedeputeerde Staghouwer. De strook langs de A7 aan het Oostereinde is aangewezen als aandachtsgebied. In Blauwestad worden lantaarnpalen in lege straten weggehaald. Wethouder Broekhuizen: “We willen af van het beeld van een onaffe woonwijk. Blauwestad wordt een natuurrijk parkachtig gebied waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.”

Het projectbureau Blauwestad richtte zich de afgelopen jaren vooral op de verkoop van kavels voor mensen die zelf een huis wilden ontwerpen en bouwen. In 2014 zijn er drie koopovereenkomsten gesloten, waarvan een met bewoners die meer grond om hun woning wilden.

In maart start een promotiecampagne die zich richt op een andere doelgroep. Er komen betaalbare, vrijstaande woningen aan het water. Deze staan gepland in het oostelijke deel van Het Havenkwartier. “Zonder concessies te doen aan kwaliteit en uitstraling”, zegt Johan Koopmans directeur van het projectbureau Blauwestad.

Er is volgens de nieuwbouwruimte van de gemeente Oldambt in 2015 plek voor 15 van deze projectmatige woningen. Ze zijn zo ontworpen dat ze, naargelang de woonwens, kunnen worden uitgebreid. Ook is het mogelijk om later meer grond bij te kopen. De openbare ruimte tussen de huizen is royaal van opzet.

Voor de uitvoering van de nieuwe koers wil de provincie twee miljoen euro investeren in Blauwestad. “Wij geloven in Blauwestad, in deze nieuwe aanpak”, zegt gedeputeerde Staghouwer. De exploitatie van het woningbouwproject Blauwestad valt onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. Voor een goede start van de nieuwe koers is het nodig dat de provincie eenmalig 11,5 miljoen euro afschrijft. Daardoor wordt de toekomst financieel niet meer belast met het verleden.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen presenteerden samen met de gemeente Oldambt vandaag nieuwe plannen op het gebied van woningbouw, landschapsinrichting en recreatie. In februari en maart buigen de gemeenteraad (16 februari 2015) en provinciale staten (11 maart 2015) zich over de plannen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button