AlgemeenRegionaal nieuws

Oldambt stoot vastgoed af twaalf panden verkocht en drie gesloopt

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft tot dusver twaalf panden verkocht en drie gesloopt. Dat zijn resultaten als gevolg van de uitvoering van de accommodatienota. Deze nota is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de uitvoering van de accommodatienota wil Oldambt bereiken dat beheer en eigendom van gemeentelijke gebouwen wordt geoptimaliseerd.

- advertentie -

Privatisering
Naast verkoop en sloop is een muziekkoepel, een speeltuingebouw en een jeugdsoos overgedragen aan een stichting of vereniging die een rol speelt in een wijk of dorp. Aparte trajecten voor eigendomsoverdracht en/of privatisering lopen er op dit moment voor molens, kerktorens, brandweerkazernes en jachthavens. Drie locaties van de bibliotheek en twee steunsteelocaties zijn sinds 2013 gesloten. Daar zijn deels alternatieven voor gevonden.

Bezuinigingen
De financiële taakstelling op het gebied van vastgoed is grotendeels gerealiseerd tot en met 2014. Vanaf 2015 resteert nog een bedrag van € 95.000,- per jaar dat door het afstoten van panden gerealiseerd moet worden. De gemeenteraad heeft daarnaast een miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Dit moet in 2016 leiden tot een extra besparing van € 140.000 per jaar.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button