Algemeen

OZG doet mee aan landelijke pilot NVZ Mijn patiëntengids

- advertentie -

Winschoten – Patiëntveiligheid, daar zorgen we samen voor. Een actieve rol van de patiënt in zijn eigen behandelproces draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom doet de OZG mee in de landelijke pilot van het gebruik van Mijn patiëntengids. Dit is een praktisch boekje voor patiënten die hen helpt in hun contact met het ziekenhuis. In het boekje worden veel voorkomende zaken uitgelegd. Ook staan er tips die patiënten direct in de praktijk kunnen brengen. Bijvoorbeeld over de vragen die zij kunnen stellen en hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis.

- advertentie -

Mijn Patiëntengids is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De pilot richt zich in eerste instantie op patiënten die een vooraf geplande operatie ondergaan en de daaraan direct verbonden zorgverleners. Aan het onderzoek doen zeven ziekenhuizen mee waaronder de OZG. Doel van het onderzoek is duidelijk te krijgen of deze gids meerwaarde biedt voor de patiënt en zijn zorgverlener en in welke vorm zij deze willen ontvangen (analoog of digitaal).

Patiëntencommunicatie
Binnen de OZG worden 200 gidsen uitgereikt aan patiënten op de poliklinieken Oogheelkunde, KNO, Orthopedie en Gynaecologie. Deze patiënten zullen de gids gebruiken gedurende hun gehele zorgproces en daarmee komt de gids op bijna iedere afdeling. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de voortdurende verbetering van de patiëntencommunicatie binnen de OZG.

De gids
Mijn patiëntengids is vooral informatief voor de patiënt. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd waarom een patiënt nuchter moet zijn, er een time-out procedure is, er zo vaak om de naam van een patiënt gevraagd wordt en er wordt een voorbeeld van een pijnscorekaart getoond. De gids helpt de patiënt ook bij de eigen voorbereiding: neem uw identiteitsbewijs mee, vertel alles en wees eerlijk, vraag om een nieuwe pleister als uw verband loslaat, zorg dat u duidelijk antwoord krijgt op uw vragen. Wat mag u doen als u weer thuis bent?

De proef in de OZG is inmiddels van start gegaan. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2016 verwacht.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button