Algemeen

Rondetafelgesprek over partnergeweld op 10 december in Winschoten

- advertentie -

Winschoten – Stichting Anfora neemt het estafettestokje over van het Arbeidskreis gegen Gewalt an Frauen und Kindern in Leer en organiseert in 2016 in Oldambt de interactieve campagne ‘Het juiste standpunt tegen geweld’. Het resultaat van de Duitse campagne ‘Der richtige Standpunkt gegen Gewalt’, bestaande uit 96 uitvergrote foto’s, zal op 10 december a.s. te zien zijn in de Marktpleinkerk te Winschoten. Daar houdt Stichting Anfora die avond een rondetafelgesprek met als thema: ‘Tegen geweld is meer nodig dan alleen subsidie’.

- advertentie -

In het jaar 2007 werd in Berlijn een interactieve campagne gestart dat onder de naam ‘Der richtige Standpunkt gegen Gewalt’ naar buiten werd gebracht. Het initiatief voor de campagne kwam van de federale vereniging van vrouwen adviescentra en hulplijnen (Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe of BFF) en had de bedoeling bewustzijn te creëren voor geweld tegen vrouwen. De initiële campagne leverde meer dan 3000 standpunten tegen geweld op. Alleen al op hun eigen website. Dat jaar werden er bovendien nog 100 lokale ‘standpuntacties’ opgezet verdeeld over 12 deelstaten. In 2008 sloot de campagne officieel maar de campagne trekt nog steeds, in een soort estafetteverband door Duitsland. In 2015 was de beurt aan Landeskreis Leer en de resultaten van die campagne zijn nu dus in Winschoten te zien.

‘Stop Feminicide’
Op 10 december a.s. organiseert Stichting Anfora ‘Stop Feminicide’ Nederland in de Marktpleinkerk een rondetafelgesprek met als thema: ‘Tegen geweld is meer nodig dan alleen subsidie’. De foto’s met standpunten tegen geweld die door de werkgroep tegen geweld tegen vrouwen en kinderen in Leer zijn verzameld (96 in totaal) zijn op 25 november in Leer gepresenteerd in de vorm van een foto-expositie en boekwerk.

Stichting Anfora
Stichting Anfora, die goede contacten onderhoudt met deze Duitse organisatie, heeft ook een bijdrage geleverd in de vorm van een slogan tegen (huiselijk)geweld en was op de Internationale dag voor Uitbanning van Geweld aanwezig bij de presentatie in Leer. De hoeveelheid en verscheidenheid van de ingestuurde foto’s maakten grote indruk. Van de deelraad Leer tot een school klas, van mannenkoor tot gemeenteraad, van het huisartsenteam tot plaatselijke ondernemers en van sportverenigingen tot de plaatselijke politie; iedereen heeft meegedaan aan de interactieve campagne tegen geweld. Tijdens de presentatie, die erg veel belangstellenden trok, werd verteld dat de gemeente, die gevraagd was de estafette-campagne over te nemen, dit door omstandigheden niet kon overnemen. Stichting Anfora bood vervolgens spontaan aan de campagne in Winschoten (Oldambt) in 2016 te organiseren.

Campagne ‘De juiste houding tegen geweld’
Met de campagne ‘De juiste houding tegen geweld’, wil Stichting Anfora aandacht vestigen op de vele vormen van geweld tegen vrouwen én tegelijkertijd bewustzijn creëren voor een onderwerp dat nog steeds wordt omgeven door misverstanden en vooroordelen, ook bij professionals. Zo wordt nog vaak gedacht dat slachtoffers zelf gewelddadige relaties opzoeken of zelfs op een bepaalde manier behoefte hebben aan dit geweld, dat slachtoffers mentaal zwak zijn, uit een laag milieu komen, laag opgeleid zijn, dat het gedrag van het slachtoffer juist geweld uitlokt doordat ze zelf (verbaal) agressief zijn of dominant zijn, etc., etc. Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld hebben ondersteuning nodig. In de eerste plaats door de onvoorwaardelijke veroordeling van geweld! Met uw standpunt kunt u onze campagne steunen en samen met vele anderen een teken geven tegen (huiselijk)geweld. Noteer uw visie/slogan of kreet tegen geweld tegen vrouwen op een groot vel papier, op de weg of in het zand en maak daar een foto van.

Aan politici en lokale/regionale bekendheden op het gebied van cultuur, media en maatschappij maar zeker ook aan de inwoners van Oldambt zal worden gevraagd naar hun standpunt ten aanzien van geweld tegen vrouwen. Het resultaat van de ingezamelde standpunten zal leiden tot ‘De galerie van standpunten’. Afhankelijk van de financiële steun voor het project zal dit zowel tot een fysieke tentoonstelling leiden, een presentatie via de website van Stichting Anfora, als ook via de uitgave van een boekwerkje. Het doel hierbij is dat dit initiatief zal helpen de (ongewenste) stilte rond huiselijk geweld te doorbreken.

- advertentie -

Het rondetafelgesprek
Een ieder die interesse heeft in het foto-project en/of het rondetafelgesprek is van harte uitgenodigd op 10 december in de Marktpleinkerk te Winschoten. De vrije inloop is vanaf 19:00 uur. Het rondetafelgesprek start om 19:30 uur en staat onder leiding van Jan van der Meide. Een klein forum van deelnemers, waaronder o.a. burgemeester Pieter Smit, in zijn hoedanigheid als ambassadeur tegen huiselijk geweld, Geert Alberts (Politie Noord-Nederland), Houssein Ahmed (Stichting Samen-Alsahaba), Alie van der Laan (wijkverpleegkundige) en Ada Westers (Vluchtelingenwerk Noord Nederland) zullen aan de hand van stellingen de discussie starten. Naast de met naam genoemde personen zijn er diverse andere deelnemers die vanuit professionele of persoonlijke interesse tijdens deze avond aanwezig zullen zijn.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button