AlgemeenGemeente

Regio Oost-Groningen: blik naar voren op het terrein van woningbouw

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt en de provincie Groningen werken de komende tijd samen aan de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente. Daarin krijgt de programmering van de woningbouw in Blauwestad en de relatie met de omringende dorpen extra aandacht. Deze afspraak is onderdeel van een akkoord tussen de gemeente Oldambt en de provincie Groningen, waarin ook afspraken zijn gemaakt met de omliggende regiogemeenten.

- advertentie -

Akkoord
Het akkoord is het gevolg van de oproep van Provinciale Staten in juli dit jaar om de verhoudingen tussen de provincie en de gemeenten in Oost-Groningen te herstellen. Dat gebeurde nadat het college van Gedeputeerde Staten toestemming gaf aan een bouwproject van Geveke Bouw & Ontwikkeling in het Havenkwartier van Blauwestad en er onrust ontstond in de regiogemeenten.

Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
Het akkoord kwam aan bod in de stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen, waar de ontwikkelingen op het terrein van woningbouw in deze regio werden besproken.  Wethouders van de betrokken gemeenten waren daar bij aanwezig, evenals de gedeputeerden Eikenaar en Staghouwer van de provincie. Met het akkoord, zo is in de stuurgroep besproken, wordt een roerige periode afgesloten en is het tijd om de blik weer op de toekomst te richten.

Regionaal fonds
Volgens het akkoord stort de  provincie een bedrag van één miljoen euro in een regionaal fonds om de kwalitatieve omvorming van de woningvoorraad in Oost-Groningen waar te maken. De gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde kunnen gebruik van maken van dit fonds. Vanwege de opgaven in en om Blauwestad, doet gemeente Oldambt hier geen beroep op.

Blauwe Loper
Over de bouw van de Blauwe Loper, de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Blauwestad en Winschoten, is afgesproken dat de gemeente Oldambt daar een half miljoen aan bijdraagt. Dit zijn kosten voor de verbinding tussen de Blauwe Loper en het centrum van Winschoten. De meerkosten van één miljoen euro van de bouw, komen voor rekening van de provincie. Hiermee krijgt de realisatie van dit project in 2017 snel een vervolg.

Beheer en onderhoud
Gemeente en provincie bekijken verder hoe het beheer en onderhoud van Blauwestad van de provincie naar de gemeente kan. Ook maken ze afspraken hoe zij voortaan samenwerken bij evenementen, marketing en dienstverlening Blauwestad.  Deze vernieuwde afspraken kunnen leiden tot een herijking van de huidige bestuursovereenkomst over Blauwestad.

Havenkwartier
Het college wil de raad in januari 2017 voorstellen om een eerder genomen besluit over het bouwproject in het Havenkwartier van Blauwestad in te trekken. Dit met het oog op de nog te schrijven nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Oldambt. Daarnaast kan de ontwikkeling het Havenkwartier dan  verder. Voor de eerste fase van het bouwproject ontwikkelt bouwbedrijf Geveke nu 36 woningen.

Aandacht voor dorpenring
De samenhang tussen Blauwestad en de omliggende dorpen is belangrijk. Gemeente en provincie  onderzoeken een investeringsagenda voor nieuwe initiatieven in de dorpenring om Blauwestad. Hierbij kijken zij naar nationale en Europese fondsen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button