Algemeen

Wonen, werken en leven in Oldambt vastgelegd in omgevingsvisie

- advertentie -

Oldambt – Het college van B&W van de gemeente Oldambt heeft het definitieve ontwerp van de omgevingsvisie vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste ambities opgenomen voor de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Oldambt. De omgevingsvisie is in nauwe samenspraak met inwoners en organisaties uit de gemeente tot stand gekomen.

- advertentie -

Wethouder Laura Broekhuizen: “Onze insteek was om zo veel mogelijk inwoners en organisaties mee te laten denken over de toekomst van hun woon-, leef en werkomgeving. Dat is gelukt. Ik ben blij met de bijdragen van betrokken inwoners, ondernemers en andere organisaties, want hiermee bepalen zij zelf hoe hun leefomgeving er uit moet komen te zien.”

In de omgevingsvisie staan drie uitgangspunten centraal:

  • Eigentijdse graanrepubliek: de gemeente Oldambt heeft een rijke historie. Dit Oldambtster erfgoed moet behouden blijven en zichtbaar worden gemaakt.
  • Ruimte voor pionieren: economische activiteiten worden bevorderd met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Er is voldoende ruimte voor ondernemerschap in bestaande panden. Snel internet is ook een belangrijke voorwaarde en werd vaak genoemd door inwoners en ondernemers.
  • Water- en natuurgemeente: de woonkwaliteit en toeristische sector neemt in de gemeente een vlucht. Ook de beleving van natuur krijgt meer aandacht. De gemeente Oldambt kent een groot aantal natuurgebieden die bewaard moeten blijven. De beleving van natuur moet ook versterkt worden.

Daarnaast is sport en gezondheid een aspect waar inwoners van de gemeente Oldambt veel aandacht voor vragen en daarom terug te vinden is in de omgevingsvisie. In het kader van de fysieke leefomgeving wordt onder andere gedacht aan een uitgebreider routenetwerk voor wandelen en fietsen. In de Omgevingsvisie is ook ruimte opgenomen voor initiatieven op het gebied van zonneparken en kleine windmolens.

De Omgevingsvisie is te raadplegen op de website van de gemeente Oldambt.

Uitgebreid proces
De gemeente Oldambt heeft voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor een uitgebreid proces gekozen en veel informatie uit de samenleving gehaald. Onder via drie goed bezochte bijeenkomsten, gastlessen op het basisonderwijs, social media en een online vragenlijst. De ervaringen van jongeren over de toekomst van het Oldambt zijn bovendien vastgelegd in een film. Op de conceptversie van de Omgevingsvisie kon vervolgens nog gereageerd worden.

Omgevingswet
In oktober wordt de omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2020 in werking treedt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button