AlgemeenGemeenteKort nieuws

Europees Openbare aanbesteding Inzameling en verwerking afvalstromen

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft de inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen in de markt gezet. De aanbesteding bestaat uit vijf percelen met daarin de verschillende fracties.

- advertentie -

Uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de aan te besteden werkzaamheden blijkt dat de opdracht toegankelijk is voor meerdere marktpartijen. Gebaseerd op een gedegen belangenafweging heeft aanbestedende dienst ervoor gekozen deze opdracht op te delen in meerdere percelen:

1. Inzameling PMD, restafval en gft-afval, dit betreffen:
a. minicontainers GFT (1 maal per twee weken), restafval (1 maal per vier weken) en PMD (1 maal per drie weken)
b. PMD uit verzamelcontainers
c. restafval uit verzamelcontainers
2. Transport/verwerking/vermarkting PMD;
3. Afvoer en verwerking afvalstromen vanaf het afvalbrengstation;
4. Inzameling en verwerking klein chemisch afval (kca);
5. Inzameling en verwerking glas en inzameling textiel

Voor perceel 1 geldt dat sprake is van een hoge mate van samenhang tussen de in dit perceel opgenomen werkzaamheden, met name op logistiek gebied. Ook wordt door het samenbrengen van de inzamelingswerkzaamheden voor elk van de drie afvalfracties die aan huis worden ingezameld, gewaarborgd dat ook voor inwoners een overzichtelijk inzamelschema wordt gehanteerd.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button