AlgemeenKort nieuws

Provincie Groningen geeft drie keer ruimte voor natuurinclusieve landbouw

- advertentie -

Groningen – Een boer kan zijn bedrijf versterken en gezonde voeding produceren in een mooi landschap, rijk aan insecten, vogels en andere dieren. Dit kan op een economische rendabele (winstgevende) manier. De provincie Groningen stimuleert deze nieuwe vormen van landbouw, die profiteren van en werken met de natuur, en andersom.

- advertentie -

Om deze natuurinclusieve landbouw te realiseren, biedt de provincie op drie concrete manieren ondersteuning. Het gaat hierbij om bijdragen voor projecten op het gebied van kennisuitwisseling en praktijkonderzoek. In totaal is er € 496.500 beschikbaar.

Subsidies voor kennisuitwisseling en maatregelen in de praktijk
Voor het stimuleren van kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw stelt de provincie de POP3-subsidieregeling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ open voor natuurinclusieve projecten. Organisaties die coaching of trainingen geven kunnen aanvragen indienen voor projecten vanaf € 175.000. Voor deze subsidieregeling is in totaal € 400.000 beschikbaar.

Daarnaast kunnen ondernemers in de landbouwsector voor in totaal € 85.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurinclusieve maatregelen in de praktijk, voor initiatieven op het gebied van verwerking en afzet van natuurinclusieve producten en voor de aanschaf van nieuwe machines. Zo is bijvoorbeeld het mechanisch bestrijden van onkruid minder belastend voor het milieu en de biodiversiteit dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Praktijkonderzoek op proefvelden
In 2019 ontvangt de onderzoeksorganisatie Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) een bijdrage van € 11.500 voor het aanleggen van proefvelden met biologische en gangbare teelten. SPNA gaat onderzoeken wat de effecten zijn van een rassenmix van één gewas op biodiversiteit en de ontwikkeling van ziektes. In theorie zou er in percelen met een mix van rassen minder ziekte moeten voorkomen en zou de biodiversiteit hoger moeten zijn. De proef duurt van 2019 tot en met 2021.

Informatie
Meer informatie over de regeling voor ondernemers in de landbouwsector is te vinden op de subsidiepagina Natuurinclusieve landbouw.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button