Politiek

Partij voor het Noorden wil gebruik lachgasballonnen in Oldambt aan banden leggen

Oldambt – In toenemende mate bereiken onze fractie opnieuw berichten met betrekking tot overlast en vervuiling door het gebruik van lachgas, maar ook de verkoop hiervan en zelfs alcoholhoudende dranken, aan minderjarigen in het Winschoter uitgaansgebied. Dit geeft voor de PvhN aanleiding tot het stellen van vragen aan het college hierover.

- advertentie - 

Reeds in 2017 zijn alle horecaondernemers in het uitgaansgebied schriftelijk over de risico’s van lachgasgebruik geïnformeerd door voormalig burgemeester Pieter Smit. Naar aanleiding daarvan werden met een aantal ondernemers ook afspraken gemaakt over een beperking van hun verkoop in lachgasballonnen tot enkel door de week en uitsluiting van het weekend.

De vragen die de Partij voor het Noorden stelt hebben o.a. betrekking op de eerder, door voormalig burgemeester Pieter Smit, gemaakte afspraken met de horeca en de naleving hiervan. Sinds het bedoelde schrijven en de gemaakte afspraken hebben zich ook weer nieuwe ondernemers in het gebied gevestigd welke eveneens lachgasballonnen zijn gaan verkopen; in hoeverre werden en worden zij actief geïnformeerd over de risico’s en verzocht zich eveneens te committeren aan de afspraken?

Opname in APV
Diverse gemeenten onderzoeken inmiddels de mogelijkheden om middels een aanpassing van de APV en/of het gemeentelijk evenementenbeleid de verkoop, het gebruik dan wel de overlast van en vervuiling door
lachgasballonnen en -patronen in te perken. De Partij voor het Noorden wil graag weten of het college bereid is om ook eigen onderzoek te doen of eventueel de uitkomsten van anderen hiertoe over te nemen.

Ministerie van VWS
Verdergaand is de mogelijkheid welke de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 17/01/’18 in zijn beantwoording op de lachgas Kamervragen van CDA-er Kuik noemt; de handhaving van het verbod op
kleinhandel vanuit een horecalokaliteit, welke op grond van de Drank- en Horecawet verboden is. Volgens de Minister kan verkoop van lachgas hier ook onder vallen en kunnen de handhavers van gemeenten hier ook op
handhaven. De Partij voor het Noorden wilvan de gemeente Oldambt weten of zij eventueel bereid is om in uiterste geval op deze grond te gaan handhaven.

Alcohol- én lachgasverkoop aan minderjarigen
Ook bereiken de partij met enige regelmaat berichten dat het deurbeleid en de leeftijdscontrole door diverse ondernemers in het uitgaansgebied ernstig te wensen over laat. Dit werd ook bevestigd, soms zelfs met
voorbeelden in gesprekken met jongeren.

Beleid
De Partij voor het Noorden wil graag weten waaruit momenteel het beleid in onze gemeente bestaat om minderjarigen te beschermen tegen het (overmatig) gebruik van alcohol en nu dus ook lachgas in het
uitgaansgebied. Wij zijn ons er van bewust dat een meer uitgebreidere controle en handhaving hiertoe gepaard gaat met het reeds lang gekoesterde “meer blauw op straat”. Anderzijds mag het “gebrek aan blauw” geen reden zijn om dit oogluikend toestaan of hier voor weg te kijken.

In overleg en samenspraak met andere gemeenten moeten hier toch regionale mogelijkheden voor te vinden zijn. Het “vrijmaken” van 5 agenten ten behoeve van de asielzoekersoverlast in Ter Apel is een prima
voorbeeld van een gedegen prioriteit stelling.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button