Algemeen

School als Wijk ondersteunt studenten

Stimuleert ontwikkelkansen van MBO studenten Campus

- advertentie -

Winschoten – Sociaal Werk Oldambt zet zich in voor Oldambtsters die wel een ‘steuntje’ kunnen gebruiken. Een belangrijke doelstelling is het het stimuleren van ontwikkelkansen van jongeren.

- advertentie -

School als Wijk is één van de succesvolle projecten van Sociaal Werk Oldambt die hier invulling aangeeft. De School als Wijk ondersteuners Liz Kloosterhuis en Canan Akcora zijn voornamelijk op maandag t/m woensdag op de Campus in Winschoten aanwezig om laagdrempelig studenten te ondersteunen. Zij proberen samen met studenten naar mogelijkheden te kijken als het even niet gaat. Een van de doelen is om de student een startkwalificatie of diploma te laten behalen.

Verbinding school en sociaal domein
De School als Wijk aanpak onderscheidt zich van de meeste andere vormen van hulpverlening binnen het onderwijs doordat deze aanpak zich niet enkel beperkt tot de schoolsituatie. De woon- en leefomgeving van de studenten wordt nadrukkelijk bij deze vorm van hulpverlening betrokken. De school dient als vindplaats omdat hier veel jongeren samen komen.

Samenwerking is een belangrijke sleutel tot deze succesvolle aanpak. Hieronder wordt verstaan: de samenwerking met b.v.tweedelijnsbegeleiders, docenten, leerplicht en studieloopbaanbegeleiders. Daarnaast ook de samenwerking met diverse organisaties die actief zijn in de woonomgeving van de student. Veel studenten wonen niet in de gemeente Oldambt. Het kunnen beschikken over een breed netwerk met b.v. basis- / socialeteams in (buur)gemeenten is dan reuze handig en effectief.  Indien gewenst, kan er voor deze studenten snel passende hulp geboden worden.

Preventie
Tijdens de eerste schoolweek van het jaar maken we een voorstelronde langs alle klassen.

Vervolgens zijn we meestal op teamkamers of voor de studenten, zichtbare plekken zoals de kantine te vinden. Hier kunnen we makkelijk gesprekken aanknopen of zelf aangesproken worden.

Studenten kunnen bij ons hun verhaal kwijt en samen zoeken we naar mogelijkheden om passende oplossingen te vinden. We hebben ervaren dat ‘wandelgangesprekken’ enorm preventief kunnen werken. Als we in een vroeg stadium bij kunnen sturen heeft dat veel voordelen. Kleine probleempjes kunnen makkelijk uitgroeien tot  grote problemen. Dit moeten we zo veel mogelijk zien te voorkomen en daarom in een zo vroeg mogelijk stadium in contact met studenten gaan.

Signaleringsfunctie
Als School als Wijkondersteuners hebben wij een signaleringsfunctie.  Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld signalen over drugsgebruik of pestgedrag. Zaken die worden gesignaleerd en die als zorgelijk worden ervaren worden door ons ‘vertaald’ naar actiepunten richting studenten en hun omgeving. Schooldocenten en begeleiders worden hier uiteraard bij betrokken.

Thematische aanpak
Als er op de Campus meer problematiek van de zelfde aard wordt geconstateerd hebben we ook de mogelijkheid om hier een collectieve aanpak op te zetten. Voorbeeld hiervan is het organiseren van een financieel inloopspreekuur voor mbo studenten.  Aanleiding hiervoor was de constatering dat veel studenten aan het begin van het schooljaar met nogal wat financiële verplichtingen worden geconfronteerd. Het gaat dan o.a. om de aanschaf van schoolmateriaal, afspraken met DUO, zelfstandig wonen etc. Dit pakt niet altijd goed uit en kan aanleiding zijn voor financiële problemen die het goed functioneren, ook op school, in de weg kunnen staan.

Daarnaast organiseren we thema programma’s die we zelf verzorgen of we zoeken samenwerking met hierin gespecialiseerde collega’s in of buiten onze eigen organisatie.

Activiteiten die op de agenda staan of al zijn uitgevoerd zijn bv. een training sociale vaardigheden en een indrukwekkend vluchtverhaal door een Syrisch gezin.

Reacties van studenten:
Liz en Canan zijn erg blij met de vele positieve reacties die ze van studenten en docenten hebben gekregen.  Een paar opmerkingen waren:   Fijn dat ze er zijn / in vertrouwde omgeving scholier/ laagdrempelig / makkelijk aanspreekbaar / onafhankelijk / geheimhouding / als ik geen gesprek had gehad was ik niet verder gekomen. Als school als Wijkondersteuners beleven we veel plezier en voldoening aan deze aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier veel potentiële problemen weten te voorkomen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button