Algemeen

Vrachtwagens mogen straks niet meer inhalen op een stuk van A7

- advertentie -

Landelijk/ Groningen – Rijkswaterstaat past het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aan. Op 26 september 2019 is daarvoor een verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

- advertentie -

Deze actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) bevordert de doorstroming op snelwegen. Zo wordt op een aantal wegtrajecten wordt een inhaalverbod ingesteld. Daarnaast wijzigt op meerdere wegtrajecten het tijdvenster waarin het verbod geldt, van spits- naar dagvenster of andersom.

Ook zijn er wijzigingen voor wegtrajecten waar de autosnelweg verbreed is naar 2×3 rijstroken en op wegtrajecten waar colonnevorming van vrachtauto’s optreedt. Hier wordt het verbod opgeheven. Tot slot wordt op wegtrajecten langer dan circa 30 km het inhaalverbod over korte afstand onderbroken om vrachtwagens de mogelijkheid te geven in te halen en daarmee colonnevorming te voorkomen.

Hoe zit het in Groningen?
Op de A7 tussen Joure en Groningen mogen de vrachtwagenchauffeurs niet meer inhalen tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Ook op de A7 tussen Groningen en Hoogezand en op vrijwel de hele A28 tussen Groningen en Hoogeveen, uitgezonderd rondom Assen, komt een inhaalverbod voor vrachtwagens. Hier geldt het verbod tussen 06.00 uur tot 10.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Langer traject inhaalverbod voor vrachtverkeer
Met de actualisering stijgt het aantal kilometers snelweg met een IVV van 867 km naar 947 km. De trajecten met IVV zijn tot stand gekomen in overleg met belangen/brancheorganisaties. Zij vinden, in het licht van de toename van het vrachtverkeer, de actualisatie een logisch vervolg op de laatste actualisatie uit 2014. Al in 2014 is met deze organisaties afgesproken om elke 5 jaar te bekijken of op basis van de veranderingen in wegen of verkeersstromen aanpassingen op het IVV nodig zijn.

Bekijk hier de overzichtskaart van het nieuwe inhaalverbod voor vrachtverkeer.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button